Fängelset i Alhaurín de la Torre är överbelastat sedan länge och samtidigt är personalen underbemannad. Det uppmärksammas av tidningen El Confidencial i en artikel. Det finns sammanlagt åtta läkare för internerna, som i dagsläget uppgår till omkring 1 200. Många lider av allvarliga sjukdomar och depression.

Fängelseledningen förnekar bristande vård, men ett flertal advokater uppger att personalbristen är allvarlig. De märker det inte minst på hur länge de måste vänta på att få träffa en klient, då det saknas personal som kan hämta vederbörande i cellen.

Två av dödsfallen i år uppges vara styrkta som av naturliga orsaker medan de övriga fortfarande är föremål för utredning.