Efter en ovanligt mild och torr senhöst och inledning på vintern väntas årets första regn i Málagaprovinsen lördag eftermiddag, 18 januari. De verkliga regnskurarna startar dock på måndag 20 januari och väntas bestå hela veckan. På sina håll kan det även snöa, ned till 600 meters höjd över havet.

Det senare på grund av att vinterovädret medför kraftigt sjunkande temperaturer. Vid kustbandet kommer minimitemperaturen att sjunka under tio grader och maximitemperaturen väntas ej överstiga 14 grader.