Costa del Sol hade ej haft något dödsfall sedan 9 juni, men den totala summan stiger nu till 290 avlidna. Det senaste dygnet registrerades 100 nya coronafall i provinsen, 40 av dem i Marbella och 32 i Málaga stad.

Antalet aktiva smittfall på Costa del Sol är i dagsläget 1 605, av vilka 752 registrerats i Marbella och 602 i Málaga. En bred majoritet är dock symtomfria.