Antalet inlagda patienter ökade i den senaste sammanräkningen med åtta personer till 172 och inlagda på intensiven med två, till 29. Både Sevillaprovinsen och Granada har dock nu fler Covid-patienter, med 473, respektive 306.

De andalusiska regionalmyndigheterna planerar nya restriktioner i en del områden, men Costa del Sol väntas tack vare sin positiva smittendens klara sig från dessa.