Provinsdomstolen i Málaga har styrkt det tidigare beslutet av tingsrätten i Estepona att lägga ned den mångåriga utredningen, något som hade överklagats av det privata åtalet.

Statsåklagarna har valt att inte driva målet längre, då de finner att det inte går att styrka att González skulle ha köpt semestervåningen genom en bulvan, med pengar härstammande från mutor. Detta trots att den tidigare regionalpresidenten är indragen i en annan stor korruptionsutredning kallad ”Lezo”, för vilken han suttit häktad i flera månader.