Att allt inte handlar om Covid-19, visar de senaste uppgifterna från stiftelsen Cudeca i Málaga. På endast fem år har deras palliativa vårdtjänster i provinsen fördubblats och ökningen mellan 2019 och 2020 är betydande, med mer än 1.600 patienter fram till november. Det skriver tidningen Diario Sur.

Samtidigt har intäkterna minskat kraftigt. Bara genom stängningen av sina egna butiker beräknas föreningen ha gått miste om 600.000 euro. Medel som är avgörande för att Cudeca ska kunna upprätthålla sitt frivilligarbete. Även nätverket av volontärer har sjunkit till en tredjedel av antalet före pandemin. Anledningen är främst att merparten av volontärerna är över 65 år och därmed utgör en riskgrupp för Covid-19.

I denna oroväckande situation frångår Cudeca sina traditionella principer, som främst bygger på stöd från närområdet och tar steget till att lansera en virtuell kampanj. Målet är att samla in 185.000 euro fram till 6 januari. Det är vad Cudeca behöver för att under ett år finansiera ett komplett team för hemvård, bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog och socialarbetare specialiserade på palliativ vård. Teamet vårdar i snitt 250 patienter varje år med tre, fyra besök dagligen.

Kampanjen som går under namnet ”Añadir vida a los días” (Lägg liv till dagarna) har redan fått en donation på 30.000 euro från stiftelsen La Caixa y Caixabank samt stöds av TV-kanalen 101 TV.

Läs mer på https://www.cudeca.org (klicka på "Añade vida")

Lyssna nedan på Pablo Ráez mamma berätta om sina erfarenheter av Cudeca. Pablo Ráez dog i leukemi i början av 2017, endast 20 år gammal. Han fick hjälp av Cudeca under sin sista tid.