Sedan pandemin startade har 857 personer avlidit i provinsen, av vilka 76 förlorat livet sedan årsskiftet. Totalt avled 67 personer i Andalusien det senaste dygnet, vilket innebär att pandemin nu skördat 5.645 liv i regionen.

Smittspridningen är också fortsatt hög och har bland annat drabbat Policía Nacional, som tvingats ta 200 polismän ur tjänst. Sammanlagt 50 nationalpoliser på Costa del Sol har testats positiva för SARS-CoV-2 medan 150 tvingas hålla karantän i tio dagar på grund av nära kontakt med smittade.