Skalvet hade sitt epicentrum i Alboránhavet, utanför den nordafrikanska kusten, men kunde kännas i kommuner som Nerja, Torre del Mar och Vélez-Málaga. Det första kraftigare skalvet följdes av ett flertal efterskalv, med styrkor på upp till 3,2 grader.

Jordskalv är vanligt förekommande vid Alboránhavet, även om de flesta är så pass svaga att de endast kan registreras med mätinstrument.