Gränsen för hög smittrisk bedöms ligga på 150 fall och frekvensen har stigit med 10,6 punkter enbart under helgen. Både Málagaprovinsen och Andalusien i sin helhet går mot rikstendensen, som är en fortsatt svag nedgång av smittfrekvensen. I regionen har antalet fall stigit till 187,3. Det är avsevärt högre än riksgenomsnittet, som nu är nere i 115,3 fall.