Även om markrörelserna vid Medelhavet normalt är svaga eller moderata, så utgör de i snitt fem procent av alla skalv som registreras i hela världen. Mellan Spanien och Marocko sker mängder av markrörelser, de flesta ej märkbara utan mätinstrument. De orsakas av friktionen mellan den euroasiatiska- och den afrikanska kontinentalplattan, som går emot varandra, en förskjutning på fem millimeter om året. Denna är tillräcklig för att skapa nya sprickor, som i sin tur ligger bakom ytterligare skalv.

En av de senaste sprickorna att upptäckas ligger mitt i Alboránhavet och uppges vara 100 kilometer lång. Den har fått namnet Al-Idrissi och tillskrivs det kraftigaste skalvet som uppmätts i området med moderna instrument på mer än hundra år. Det inträffade 25 januari 2016 och uppmätte en styrka på 6,4 grader på Richterskalan. Det kändes av längs hela den södra spanska medelhavskusten, liksom i norra Marocko. Det hade dessutom ett tiotal svagare efterskalv.

De ökade markrörelserna, som i Spanien främst koncentreras till de andalusiska provinserna Málaga, Granada och Almería, har väckt ett stigande intresse hos seismologer. Skalven har varit särskilt frekventa i sommar och det kraftigaste av dem registrerades 28 augusti och uppmätte en styrka på 5,1 grader. Precis som det stora skalvet 2016 hade det sitt epicentrum mitt i Alboránhavet.

Läs tidigare artikel i Sydkusten:
https://www.sydkusten.es