Attackerna sätts i relation till vaccinvägrare, som gör gällande att preparaten mot Covid-19 orsakar dödsfall och som kallar vårdpersonalen för mördare. Det är denna paroll som brukats på fasaden till vårdcentralen i Las Lagunas, i Mijas.

Det är endast den senaste av ett flertal incidenter, som uppmärksammas av vårdfacket. Vid vårdcentralen i Las Albarizas, i Marbella, har ett flertal fordon som stått parkerade i området vandaliserats.

Vårdcentralerna är på grund av pandemin kraftigt överbelastade och det är jämte akutmottagningarna den sektion som upplever de största konflikterna. Detta då primärvården hanterar den första kontakten med personer som kan befinnas smittade eller som rekommenderas att vaccinera sig.