Inför långhelgen i början av december fanns det farhågor för eventuellt nya samlingsrestriktioner, med anledning av att smittfrekvensen stigit relativt kraftigt de senaste veckorna. Expertgruppen baserar sig dock på den ännu låga belastningen av vården för att behålla samtliga sex vårddistrikt i provinsen på nivå 0. Det finns i skrivande stund 78 personer som är inlagda på sjukhus i provinsen för Covid-19, av vilka 24 vårdas på intensiven.

Det senaste dygnet har det till och med registrerats en minskning av antalet nya Covid-fall. Det rapporterades 146 stycken konkreta smittfall, mot 248 föregående dygn. Det har i sin tur lett till att smittfrekvensen i Málagaprovinsen sjunkit med 2,3 punkter till 117 fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Det är nästan hälften så mycket som riksgenomsnittet, som ligger på 217 fall.