Projektet att förlänga kusttåget har stött på flera hinder under de senaste 20 åren, med höga kostnader och brist på tillgänglig mark som de främsta utmaningarna. Nu har däremot Sanvicens tagit fram en plan som gör projektet mer realistiskt och kostnadseffektivt, enligt tidningen Málaga Hoy.

Sanvicens, tidigare anställd vid Metro Málaga, hävdar att den totala kostnaden för att förlänga tåglinjen till Marbella inte behöver överstiga 1,7 miljarder euro. Detta är betydligt lägre än tidigare uppskattningar, som har legat på minst fem miljarder euro. Enligt hans förslag skulle tågresan mellan Málaga och Marbella ta 63 minuter, med möjlighet att minska restiden till 50 minuter genom att minska antalet stopp till ett minimum.

Planen innefattar tunnelbyggen, underjordiska stationer och nya tågstationer längs linjen. Sanvicens säger att han har baserat sina beräkningar på en liknande tåglinje som byggdes i Katalonien 2018, med en uppskattad ökning av kostnaderna med 20 procent och 15 procents inflation. Ändå skulle kostnaden vara betydligt lägre än tidigare beräkningar.

För att göra tåget till en praktisk lösning för resenärer betonar Sanvicens vikten av frekventa avgångar. Han föreslår avgångar var tionde minut, vilket skulle kräva en flotta på 14 tåg i drift mellan de 17 stationerna. Sanvicens framhäver att detta inte bara skulle gynna resenärerna utan också minska trafikbelastningen på motorvägarna och därmed minska utsläppen av växthusgaser.