SVAR: Vi har tagit hjälp av advokaten Olaf Medina Hellgren - http://www.wallinpartners.com - för att reda ut frågan. Så här skriver han:

Vad händer om jag får min bostad ockuperad?

"Polisen kan tyvärr inte vräka någon från din bostad utan ett domstolsbeslut. För att få ett sådant beslut måste Du först ansöka om vräkning till närmaste behöriga domstol. Detta gäller även när personerna som ”ockuperar” din bostad inte har rätt att vara där.
Lagstiftaren inser att en vräkning är en mycket ingripande åtgärd och att det finns lagar och regler om hur en sådan process ska gå till alltid, och alla är skyldiga att följa den."

Kan jag få hjälp av polisen att få bort personerna? Vart vänder man sig i första hand om det skulle ske?

"Nej, som sagt, polisen kan inte vräka någon utan ett domstolsbeslut, men polisen kan i alla fall hjälpa Dig med att göra en anmälan mot ockupanterna på plats (denuncia). Ockupanterna är dock inte skyldiga att släppa in polisen i huset, men är skyldiga att identifiera sig och uppge till polisen anledningen till varför de är där. Därefter är det bara domstolen som gäller för att kunna få ett vräkningsbeslut."

Är det vanligt att bostäder ockuperas?

"Nej. Det handlar generellt sätt om ett mycket marginellt fenomen."

Om jag har hyrt ut min bostad under längre tid är det risk för att jag förlorar min besittningsrätt?

"Din hyresgäst kommer att ha en besittningsrätt under avtalstiden. I Spanien är huvudregeln att hyresavtal gäller för minst fem år, dvs, Du som fastighetsägare, kan bli utan besittningsrätten för minst fem år. Det spelar ingen roll om det står kortare tid i avtalet.
Man kan alltså ha skrivit att avtalet ska gälla i 3 år, men när dessa 3 år är till ända har hyresgästen rätt att bo kvar i upp till ett minimum av 5 år. Om inget sägs i avtalet antas det vara ingånget för fem år.
Om du som hyresvärd vill bli av med hyresgästen efter hyrestidens slut (5 år), så måste du se till att underrätta hyresgästen om detta senast 30 dagar innan hyrestiden är till ända. Annars förlängs avtalet för ytterligare tre år."
2014-10-26 19:41:51
Så det är ingen fara vad gäller besittningsrätt om man vill hyra ut sommarbostaden i Spanien på 4-6 månader?
Mvh Maria Åberg
Maria
2014-10-26 19:42:03
Så det är ingen fara vad gäller besittningsrätt om man vill hyra ut sommarbostaden i Spanien på 4-6 månader?
Mvh Maria Åberg
Maria

2024-02-18 17:41:19
Men måste de vräka personen? Kan man inte hävda att det är ett pågående inbrott? Varför kan man inte avbryta abonnemang för varmvatten eller el? Kan man inte få lås utbytta? Vad skiljer inbrott och ockupation? Kan en bil som man övernattar i ockuperas och således inte klassas som inbrott?
Björn

2024-02-20 11:00:30
Lagen är ju tydligen märklig, ägaren måste fortsätta betala el och vatten annars kan man åka på böter. Det bästa vore väl att passa på när ockupanten lämnat bostaden och återockupera sin egen bostad samtidigt som man byter lås. Man borde ju då åtnjuta samma förmåner som den första ockupanten.
Leffeboy

2024-02-21 09:09:16
Jag fick hjälp av polisen. Om man blir ockuperad har man 48 timmar på sig att bevisa det. (ex. genom grannar)
Då får man hjälp av polisen.
Bra att veta.

JN

Expertsvar:2024-02-21 09:18:10

Det finns ingen 48-timmars regel för att anmäla vräkningar. Det är en myt. Läs mer (på spanska): https://elpais.com
Mats Björkman

2024-02-21 09:52:54
Tyvärr låst artikel. Apropå de 48 timmarna så kanske det är så att vissa poliser använder sunt förnuft. Trots att det kanske är mot lagen. Men att ockupera en annan persons är ju också olagligt. Så det kanske jämnar ut sig. 🙂
Leffeboy

2024-02-21 10:14:51
Efter att ha lyckats gratisregistrera mig på El Pais och låta Google översätta spanskan så vill jag inte undanhålla en del av innehållet i artikeln:

Är det möjligt att återfå bostaden genom polisinsatser?
Oavsett vilken rättsprocess som kommer att inledas för att bestraffa den illegala ockupationen, kan polisen gå in för att identifiera, gripa och sätta stopp för brottet, utan att ett domstolsbeslut behövs.

För Judge the Zipper, Twitter-pseudonym för en aktiv domare, eftersom "brottet fortsätter att begås medan anfallarna är i det ockuperade hemmet, är det ett flagrant brott." Polisen bör dock inte hysa några tvivel om att brottet begås för att vräka ockupanterna .

Faktum är att cirkulär som det som utfärdades 2019 av den överordnade åklagaren på Balearerna och 2020 av hans motsvarighet i Valencia, å ena sidan, uppmanar polisen att omedelbart vräka dem utan ingripande av en domare när agenterna ser situation tydligt; och å andra sidan åklagare att begära vräkning i alla fall som en försiktighetsåtgärd. Det saknas dock samordning mellan de olika territorierna när det gäller protokollen för åtgärder mot detta problem.

Det finns ingen generell regel som anger en tidsfrist för polisen att utvisa husockupanter . Att polisen bara kan agera under de första 48 timmarna för att utvisa dessa brottslingar är en Twitterlegend. "
Leffeboy