2020-08-04 18:28:19
Bäste Oroad,
De orosmoln du målar upp ger en klar uppfattning: Köp inte hus. Varken i Spanien eller någon annanstans. Vare sig du köper hus i Spanien, Sverige eller på annat håll fortsätter glaciärer att smälta och pandemier drar fram. Vad din bostad kommer att vara värd i framtiden kan naturligtvis ingen säga, vare sig den finns i Spanien, Sverige eller på annat håll. En sak är dock klar; Spaniens sydkust har det bästa klimatet i Europa (åtminstone än så länge) och lockar köpare från hela världen. Det gör inte Svedala. Inträffar allt ofog som oroar dig har vi större problem att handskas med än bostadsaffärer.
Bästa hälsningar från Inte Oroad
Inte Oroad

2020-08-04 18:28:52
Har man så många negativa tankar är det nog lugnast att vara kvar i Sverige.
Spanien njutare

2020-08-04 18:38:38
Hej oroad!
Relevanta undringar! Du får nog inte objektiva svar här. Vänta till året är över så klarnar det - i alla fall med virus och hur ekonomin ser ut.
Kanske billigare att köpa t o m.
F ö så dras alltid Sverige upp när någon undrar om Spanien. Känsligt det där. Folk köper hus där också från utlandet. Tyskar och norrmän tex.
Preciosa

2020-08-04 19:30:36
Kära oroad!
Kolla utbudet på fritidshus i Åmål, billigt och bra. I värsta fall kanske det ruttna trähuset brinner ner på grund av en skogsbrand i dessa hemska klimattider. Men vad gör det, om du bara pungat ut några tusenlappar-således en trygg affär. Njut av mygg, kyla och mörker och odla lite potatis när nästa katastrof slår till. Tryggt & bra! Sverige är fantastiskt; snälla stanna där du är för din egen skull! Själv skall jag investera i ett mäktigt stenhus i Marbella och njuta av livet he he! Älskar Spanien, älskar solen!
Livsnjutaren

2020-08-05 09:15:47
Bäste Oroad! Bry dig inte om dessa fula ironiska svar, förstår du är en känslig person, köp ditt hus, tror inte du ska tänka som du gör, försök tänka positivt, det blir hur bra som helst! Lycka till o kram! 🌸
Har lägenhet i Spanien

2020-08-05 09:34:44
Oroad! Köp inte hyr i första hand, med de höga avgifter som följer vid köp och sälj av bostad får ni sannolikt svårt att få tillbaka alla pengar kommande år. Omkostnaderna vid köp 8-10% och vid sälj vill de sk mäklarna ha 5-7% (använd bara mäklare med spansk license)
Men ni missar också ett av dom bästa ställena att bo/vara i!
Investera

2020-08-06 06:51:26
Visst finns det risk, men det finns ju också möjligheter.
Vi har lägenhet på toppenställe i Spanien.
Just nu är det inte kul någonstans i världen så det känns tryggast hemma i Sverige, men vi hoppas att kunna leva vinterhalvåret i Spanien även i år.
Det borde finnas möjlighet till bra husaffärer just nu, men kom ihåg att i de bästa lägena så faller inte priserna så mycket.
gusse

2020-08-07 09:41:34
Svar till oroad.
Jag har haft bostad i Spanien i mer än trettio år och kan bara säga att jag känner mig betydligt tryggare i Spanien, när jag är där, än vad jag gör i Sverige, framförallt under senare år då Sverige inte står att känna igen längre.
Beträffande framtida värde som du oroar dig för så är nog inte risken större i Spanien än någon annanstans.
Men om du räknar med ett evigt liv kan det förstås vara lite lurigt!

Tryggare kan ingen vara

2020-08-08 19:44:35


Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt? Kan människan verkligen påverka klimatet?
De flesta människor vill värna om miljön och de av oss som är medvetna om farorna att släppa ut gifter i naturen och i storstäderna vill gärna medverka till att förbättra miljön. Och på lokal nivå är detta både möjligt och nödvändigt. Men kan vi påverka den globala miljön och hindra en hotande global uppvärmning?

Av Robert Lilljequist, Eurogeolog

Mitt barnbarn fick i uppgift från skolan att nämna tre av de värsta luftföroreningarna. Tro det eller inte - de är alla naturliga och finns samlade i de övre delarna av atmosfären: saltpartiklar från oceanerna, svaveldioxid från vulkanerna och finsand från de stora ökenområdena (uppgift från NASA). Sotpartiklar från skogsbränder ger även sitt tillskott. Ibland sänker sig dessa ansamlingar av partiklar ned över städerna och orsakar allergier och retningar i luftsystemen hos människorna. Den nu aktiva vulkanen Holuhraun på Island släpper dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. Detta kan jämföras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton.

Koldioxid absorberar 15 procent av den energi som strålar ur från planeten Jorden. Senare tids överdrivna tro på att en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökad temperatur, kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm. Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Ökningen är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar än någonting som människan är i stånd att producera.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperaturökningen sedan 1870-talet.

Lite svårbegripliga siffror kan illustrera fördelningen av koldioxid i vattnen, på jorden och i luften. Oceanerna innehåller suspenderat 37 400 miljarder ton, landmassorna omkring 3 000 miljarder ton medan atmosfären endast hyser 720 miljarder ton. Detta kan sättas i relation till att vi människor bidrar med 6 miljarder ton.

Om vi ser klimatförändringar i ett litet längre perspektiv känner vi till att jorden har drabbats av minst fyra stora nedisningar under de senaste 400 000 åren. Istiderna har varat i omkring 85 000 år och varmare mellanliggande perioder (s k interglacialer) har varat under mellan 8 000 och 12 000 år. Den senaste istiden slutade för lite mer än 10 000 år sedan. Under dess klimax var Atlanten 10 grader kallare än idag och havsytan var 150 meter lägre. Under de senaste århundradena har forskare visat att istider och jordens klimat i allmänhet påverkas av planeten Jordens bana i rymden och variationer i jordaxels lutning.

Lutningen är inte konstant utan växlar mellan 22o och 24o under cykler på 41 000 år. När lutningen är som minst blir vintrarna mildare och somrarna svalare. Förutom Jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning måste vi även ta hänsyn till att jordaxel ”kränger” på grund av påverkan från de andra planeterna i vårt solsystem. Denna effekt kallas precession och påverkar årstidernas längd. En bidragande orsak till att en istid inträffar har visat sig vara variationerna i styrka hos de solstrålar som träffar jordytan.

Solens eruptioner och solfläckarna har en direkt påverkan av klimatet på vår jord. Solstrålningen är jordens primära energikälla, och därmed huvudorsaken till vårt klimat. Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat. Korrelationen mellan antalet solfläckar och solinstrålningen är tydlig, betydligt starkare än korrelationen mellan koldioxidhalt och global medeltemperatur. Temperaturen kontrolleras också av atmosfären, vars växthuseffekt bromsar avkylningen.

Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Det är inte osannolikt att en markant temperatursänkning inträffar inom de närmaste två hundra åren, Följderna blir i så fall ödesdigra för de tempererade och högindustrialiserade områdena på jorden.

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån och har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det den sista nedisningsperoden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.

Motståndet mot den rådande trenden att industrins utsläpp av koldioxid leder till ökande temperaturer står inte i motsats till inställningen att vi bör värna om vår miljö, minska onödiga utsläpp och framför allt se till att våra tropiska träd inte skövlas.

BSF

2020-08-08 20:10:41
Jag tror de flesta av oss "snowbirds" (vi som tillbringar vinterhalvåret) på varmare breddgrader är som de flesta andra, dvs oroar oss för klimatet och har lite dåligt samvete för att vi flyger till värmen. Vi kan döva samvetet med att fundera på att ta tåget till värmen och att det är mindre dåligt att flyga till Spanien än till Thailand. Förhoppningsvis kan flyget bli miljövänligare inom snar framtid, tills dess kan vi hålla nere antalet flygresor. Det kan vara så att vi förbrukar mindre energi för att hålla oss varma i Spanien än i Sverige.
Men vi måste också ta ställning till om vi vill ha en global värld eller om vi vill att alla stannar hemma i sina egna länder för klimatets skull.
gusse

2020-08-14 16:02:10
Hej!

Bry dig inte om dessa "lustigkurrar" som skriver här. De har troligen ganska tråkigt, då de har tid med att skriva massa dumheter. Har själv bott i Spanien 15 år. Prova att hyra i första hand och kolla var du trivs. Vad som gäller vid köp och om man vill var ganska säker vid en försäljning är LÄGET på fastigheten. Se upp med mäklare, då det inte finns några regler för dessa. Vem som helst kan kalla sig mäklare. Gå långsamt fram. Lycka Till!
Christer

2020-08-16 13:31:23
KLART DU SKALL INVESTERA I LIVSKVALITE', DETTA GÖR DU MED FÖRDEL I SPANIEN ...
KLIMAT - LIVSMEDEL - SJUKVÅRD ...
LISTAN KAN GÖRAS LÅNG, INTE MINST PRISBILDEN PÅ DET MESTA ÄR BETYDLIGT BÄTTRE ÄN l SVERIGE, SÅ VÄLKOMMEN TILL ETT TRYGGT OCH GOTT SPANIEN ...
Stenis España

2020-08-17 17:27:12
BSF
Enormt bra text du la in.
Som klimatrealist och hyfsat insatt så kan jag bara hålla med i det du skriver.
Tyvärr så verkar klimat terroristerna vara en samling ......
Sent om siders kommer kunskap vinna över okunskap.
Igen stort tack för din text. Skrämsel propagandan biter inte på mig.
Sky
Sky

2020-11-23 22:34:48
BSF

Tack för intressant läsning, saklig och lättläst information
Tommy

2020-11-26 12:10:00
Till BSF..
Vilken intressant läsning!
Hoppas många klimaträdda läser.
agnetahö

2020-11-26 15:18:08
Till "Livsnjutaren" Vilket fantastiskt inlägg, och bland det dummaste här. Har själv bott i Marbella 15 år och VET hur det kan vara med instabila marknader där nere. Att göra sig löjlig över någons inlägg visar bara på svaghet. Köp du dit stenhus, men med din attityd får du nog vara ganska ensam där nere.
Christer