2021-02-22 14:05:32
Hej Nils,

Det normala när du som utlänning köper en bostad i Spanien, är att du ombeds överföra de medel som ska användas för att betala resterande köpeskilling, överföringsskatt, eventuell stämpelskatt, avgifter för notarie, fastighetsregistret samt ersättningen till advokaten, innan lagfarten signeras. Vi brukar be våra kunder att föra över pengarna till oss ungefär två veckor innan signering, för att allt ska kunna förberedas i god tid.

Det förekommer bedrägerier, både bland mäklare och advokatbyråer, men är mycket, mycket ovanligt.

Problemet med de svenska fastighetsmäklarna i Spanien, enligt min åsikt, är att många svenskar tror att de har samma roll i Spanien som de har i Sverige och så är det inte. En mäklare i Spanien är endast en mellanhand, en kommersiell medlare. Även när det rör sig om en känd kedja så är deras roll en annan här än i Sverige. På grund av den annorlunda rollen mäklarna har i Sverige, så litar just svenskarna väldigt mycket på sin mäklare, medan det inte är fallet med spanjorer eller andra nationaliteter. I detta fallet rör det sig dock om ett stort företag som tagit på sig ansvaret att ersätta kunderna.

Det finns fall även med advokatbyråer som gjort sig skyldiga till liknande bedrägerier men som sagt så är det något mycket ovanligt. De använder oftast särskilda klientmedelskonton avsedda enbart för detta och jag skulle säga att det är säkrare att föra över pengarna till en advokat än till en mäklare.

Enda sättet att ha 100 procent kontroll över pengarna är att öppna ett eget konto i Spanien, att pengarna förs över dit och att du själv styr över de olika betalningarna som ska göras. Det är dock inte alltid så praktiskt, särskilt om du som köpare inte befinner dig i Spanien.

Min rekommendation är att alltid använda sig av en advokatfirma som har funnits ett tag, har en känd historik samt goda referenser.

Med vänlig hälsning,

Nacho Mata, MG Consulting