2016-01-29 17:26:48
Lennart,
du betalar bara skatt i Sverige på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp. Så du betalar i vekligheten mindre än 20 % på din pension. Prisbasbeloppet är för 2016 44 300 kronor.
Det är helt riktigt att du kan komma att betala mer än så i Spanien. Speciellt om du har tjänstepension från privat verksamhet i Sverige. Om du har varit offentliganställd och har tjänstepension så är "risken" att du kommer att betala mer än den svenska skatten mindre.
Efter att du presenterat din spanska deklaration för Skatteverket i Sverige tar det bara ca en vecka innan du har pengarna på ditt konto.


Gunnar
Expertsvar:2016-02-02 10:44:51

Den som bor i Spanien och har svensk pension får i Sverige betala SINKskatt med 20%. Denna summa har man ej tillgodo i Spanien utan den spanska skatten beräknas på bruttopensionen. För att undvika att pensionen beskattas i bägge länderna betalar Sverige tillbaks den spanska pensionen med högst det belopp som erlagts i de bägge länderna.
Bo Wennertorp/Global Accounting
2016-02-11 18:10:31
Viktigt att tänka på när du betalar skatt i Spanien är att du inte betalar skatt på tjänstepension från offentlig tjänst i Sverige. Den skall inte skattas i Spanien. Skulle du ändå göra det har Sverige ingen skyldighet att betala tillbaka beloppet eftersom det strider mot skatteavtalet mellan Sverige och Spanien.

Gunnar
2018-07-27 19:07:18
Vid återbetalning av erlagd skatt i Spanien gör Skattemyndigheten en enligt mig helt omotiverad omräkning av erlagd skatt i Euro till kronor, som sedan återbetalas efter den kurs som gäller då. Detta har i mitt fall medfört att jag nästan all år får mindre tillbaka än jag betalat. Sverige borde betala tillbaka det antal Euro jag betalat i Spanien utan omräkningar.
Gunnar
2018-07-27 19:29:06
Blir lite konstigt när två Gunnar kommenterar. Två olika personer med därför olika uppfattningar!
Gunnar
2018-08-05 12:40:33
Gunnar (vi är 106773 svenskar som heter så),
att du vid tiden för återbetalning (restitution) från Skatteverket av erlagd spansk skatt har en sämre kurs på Euron än då du förde över pengar från Sverige till Spanien är en risk man får ta. Det kan också vara så att du tjänar på växelkursen.
Något som troligen väldigt många kan ha märkt när pengar har betalats tillbaka i år.

Gunnar

2020-06-30 12:41:48
Vart skall deklarationen skickas Sverige.
Jag förstår att den skall till skatteverket, men kan inte hitta e-mailadressen dit

Don Kim

2020-06-30 13:23:57
Don Kim,
skatteverket@skatteverket.se brukar räcka.
Vet man vilket kontor som skall sköta ärendet kan man skicka dit. T.ex. goteborg@skatteverket.se.
Gunnar

2020-07-02 15:16:52
Skatteverket
Postnummer 65189
Karlstad

Och ska innehålla kopia på Spansk deklaration kvitto på inbetald skatt i Spanien.
+ ett personligt brev där man beskriver sin situation och vilket kontonummer man vill få pengarna insatta på..Svenskt, Spanskt eller annat Kontoförande land.

Tommy

2020-07-02 17:07:52
Tommy,
jag betvivlar inre dina uppgifter, men om man kan, vilket de allra flesta kan, är det tveklöst enklast att skicka ett mejl. Där skriver man att man vill ha tillbaka betald skatt i Spanien och bifogar deklarationen och bankkvittot som 2 pdf-filerer.
Gunnar

2020-07-02 20:57:18
Så tänkte jag oxå när jag pratade med Skattemyndigheten i Sverige, men icke, dom ville ha snigelpost ??


Tommy

2020-07-02 21:29:02
Tommy,
mycket märkligt!
Jag har aldrig haft problem med att skicka via e-post. Inte någon gång under mina mer än 10 år har jag upplevt det. Ingen annan av mina Spanien-svenska vänner har haft problem med att skicka handlingarna via e-post. Det måste vara en oinsatt person du
pratat med.
Mitt förslag är därför. Skicka mejl till skatteverket@skatteverket.se med begäran om återbetalning och bifoga den spanska deklarationen och kvitto på betalningen som du får av banken. Båda i pdf-format. Skulle det mot förmodan stöta på problem har du åtminstone provat.
Gunnar

2020-07-02 21:53:23
Japp, jag ska prova
Tommy

2020-08-11 16:03:25
Ändrade regler gällande tjänstepension från offentlig sektor? Enligt min skattejurist i Spanien, måste jag i år betala spansk skatt på tjänstepension från kommunal tjänst. Men Sverige har inte godkänt betalningen. Därmed har jag betalat dubbel skatt på denna pension. Kan jag överklaga? Vilket land?
Oili

2020-08-11 17:50:06
Oili,
be din skattejurist klaga hos spanska skatteverket och begära återbetalning av den felaktiga skatteinbetalningen i Spanien.
Sverige har ingen skyldighet att betala tillbaka till dig din felaktiga inbetalning. Svenska skatteverket får bara agera enligt skatteavtalet mellan länderna. Där står att pension från offentlig tjänst bara skall skattas för i Sverige. Alltså felet är gjort i Spanien och det är där det skall klagas!
Lycka till!
Gunnar

2020-08-11 17:56:44
Tommy,
gick det bra för dig att skicka in via e-post?
För alla jag känner här i Spanien har det alternativet även i år fungerat alldeles utmärkt. Det kan inte bli bättre.
Gunnar

2020-08-11 21:19:16
Jag har i dagarna skrivit och skickat in...Inte fått svar ännu..

Återkommer
Tommy

2020-08-11 22:01:42
Tommy,
räkna med allt mellan 2- och 6 veckor beroende vilket utlandsskattekontor som har hand om ärendet. Skatteverket har i mitt tycke en egendomlig hantering av ärendena.
Gunnar

2020-08-11 22:40:03
Ok Ja vi avvaktar
Tommy

2020-08-19 21:39:53
1. INTYG FÖR SKATTEVERKET I SVERIGE OM SKATTERÄTTSLIGT HEMVIST från Skatteverket i Spanien

2. Bosättningsförhållanden
Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Blankett SKV2800 iLA utgåva 7 09-02

3. Plus orginalintyg från banken att mitt konto är mitt där jag vill ha in mina pengar, och detta SKA ske med snigelpost !!


Detta var vad dom ville ha av mig för att kunna återbetala det som jag skattat i Spanien...Ett mail räckte INTE långt...fortsättning följer, nu först ska jag ta semester i 12 dagar ihop med barn o barnbarn i Sverige ;)
Tommy

2020-08-19 22:39:16
Tommy,
jag antog, tydligen felaktigt, att du hade alla dessa saker klara.
Att anmäla skattekonto kan göras via bank-ID om man har svenskt bankkonto. Om man däremot vill ha pengar till spanskt konto vill Skatteverket ha intyg från den banken som visar att du är kontohavare. Se
https://skatteverket.se
Att Skatteverket särbehandlar svenska banker gentemot andra EU-länders banker är väl något man kan ifrågasätta, men nu är
det så.
Men Tommy, när allt är klart kan du skicka in spanska deklarationen och kvittot på betald skatt som pdf-filer via e-post till Skatteverket.


Gunnar