2022-12-09 23:16:32
en fråga för FK.se, men om du har pension från SE så borde det ge dig rätt till spansk offentlig vård. Men frågan om du måste ta omvägen runt SE kan nog nådat FK. se svara på.

kercaz