2023-05-24 12:13:46
NIE kan sökas för alla genom ombud.
Men det är inte samma sak som att registrera sin uppehållsrätt (residencia) som eu-medborgare som man måste göra om man vistas längre tid än tre månader i följd i Spanien. Sådan registrering måste göras personligen hos polisen där man bor.

Gunnar

2023-05-24 16:28:47
Hej!
Barn behöver inte eget NIE för att registreras på Spanska publik skola, däremot behöver du som vuxen ha det och ditt empadronamiento.
Hälsningar, B
B.S

2023-05-24 17:31:09
Tusen tack Gunnar och B.S för informationen!
Maria

2023-05-25 14:02:26
Hmmm... men kan du säga om det går att själv söka Nie nummer när man bor i Sverige? Direkt via nätet. (I vårt fall handlar det om en ändring som behövs i fastighetsregistret här i Spanien)
Anders

2023-05-25 15:00:36
Anders,
du kan inte söka via nätet och få ett NIE nummer. Du kan via ombud eller själv hämta ut ett nummer.
Gunnar

2023-05-27 15:03:41
Hos ambassaden i Sthlm kan man också söka.
Per