Nacho Mata, på rådgivningsbyrån Gómez y Carrera Asesores http://www.cgc-asesores.com svarar:

"Egenföretagare i Spanien kallas för autónomos. EU-medborgare kan starta verksamhet så snart de skaffat sig ett så kallat NIE-nummer, som är ett skatte- och registreringsnummer som ansöks hos Policía Nacional. Sedan måste man skriva in sig hos försäkringskassan antingen som "autónomo" eller som anställd "régimen general".

Man måste inte bo i Spanien för att ha en verksamhet där. Däremot om man är verksam hela året kommer de spanska skattemyndigheterna att anse att man är skattskyldig där. Det går att deklarera att man önskar vara skattskyldig i annat EU-land, men viss skatt måste som regel alltid betalas i Spanien för verksamhet i landet.

Ett annat alternativ är att registrera ett företag, så kallat "Sociedad Limitada" (S.L.). För detta måste man följa dessa steg:
1. Ansöka om företagsnamn hos Registro Mercantil.
2. Med det registrerade namnet öppna ett bankkonto, där företagets kapital insätts. Mínimum för ett S.L. är 3.000 euro.
3. Upprätta ett notariebrev där bolaget grundas. I detta brev specificeras bolagsnamnet, bankkontonumret, ägarna och deras andelar, typ av verksamhet, adress och styrelseform.
4. När notariebrevet väl upprättats måste man betala en skatt (AJD) på 1% av bolagskapitalet och därefter registreras brevet hos Registro Mercantil, vilket brukar ta 6-8 veckor.
5. När registreringen är klar måste företaget registrera sig hos skatteverket, för att kunna inleda sin verksamhet."