Expertsvar:2012-07-04 16:15:54

Det framgår inte om ni är pensionärer. Om ni ännu ej gått i pension räcker det inte med att vara skriven i Spanien för detta. Precis som spanjorerna själva måste man vara inskriven och betala till försäkringskassan för att ha rätt till fri sjukvård. Om ni "endast bor i Spanien" men inte har uppnått pensionsålder måste ni skaffa en privat sjukförsäkring.
Mats Björkman/Sydkusten
2012-07-04 16:24:00
Hej ang rätt till sjukvård så är vi svenska ålderspensionärer dvs vi har endast pension från Sverige, trodde att detta skulle räcka till rätt till sjukvård
Francisca M
2012-07-05 08:17:18
Som pensionärer behöver ni blankett E121 (heter numer S1). Den beställer ni från Försäkringskassan i Sverige och lämnar sedan in till Seguridad Social.
Jenny
2012-07-06 19:13:46
Blanketten E121, fylls i på det lokala seguridad social
kontoret där ni bor, dom skickar sedan blanketten till Sverige, efter någon vecka så får ni information från seguridad social vilken centro salud ni tillhör.
Hasse
2012-07-06 22:56:53
Ett förtydligande, beställ ingen blankett från Sverige, det är den spanska E121 ni skall fylla i.
Hasse
2012-07-07 12:45:26
Jenny har fullständigt rätt till skillnad mot Hasse. Blanketten beställs från Sverige.
Från Försäkringskassans sida finns följande att läsa:

Pensionär bosatt utomlands
Vård inom EU/EES eller Schweiz om du får pension från Sverige
Om du bor utomlands och behöver vård utomlands

Om du bor i ett annat land än Sverige, kan du och dina familjemedlemmar ha rätt till vård i det andra landet. För att få vård där, behöver du och dina familjemedlemmar var sitt intyg. Om du behöver ett intyg kontaktar du Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524.
Lämna sedan intyget till den myndighet som motsvarar Försäkringskassan i landet du och familjen bor i. När intygen är registrerade i bosättningslandet har ni rätt till sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som andra försäkrade i det landet.
Gunnar
2012-07-07 18:41:23
I maj 2011 hade jag rätt att få det spanska sjukförsäkringskortet (tarjeta sanitaria). Jag var i kontakt
per tel,mail, tidigare på våren 2011, med försäkringskassans utlandsavd. på Gotland, om det behövdes några blanketter från Sverige.
Det svar jag fick av dom var, inga blanketter från Sverige
utan ta kontakt med det lokala sguridad social kontoret
och fyll i deras blankett E121. Men det är ju 14 mån sedan så svenska försäkringskassan har säkert ändrat på sina rutiner, som har varit vanligt dom senaste åren.
Hasse
2012-08-30 21:48:49
Hej det stämmer att den Svenska försäkr. kassan utfärdar intyget. När sedan allt är klart får man välja vårdcentral själv, eller är det den närmaste som gäller?
Pelle
Expertsvar:2012-09-02 17:48:10

Pelle. Du har rätt att välja läkare och så vitt vi känner till även vårdcentral. Det är dock möjligt att det måste vara en vårdcentral i den kommun där du är mantalsskriven.
Mats Björkman/Sydkusten
2019-12-08 21:28:27
Hej, vi har blankett E121 på svenska. Men Seguridad Social i Cordoba vill ha den översatt till spanska. Stämmer detta? Trodde att blanketten var internationell.
Anders Thuren
2019-12-09 00:55:50
Anders Thuren,
blanketten som du fått från Försäkringskassan i Sverige behöver inte översättas! Det är en felaktig information du fått.
Gunnar
2019-12-09 10:46:19
Hej Gunnar,
Jag fick samma besked från vår advokat i Nerja. Men i Cordoba kräver de översättning trots att vi påpekar detta. Våra engelska grannar lämnade in sin S1 blankett skriven på engelska och den accepterades.
Anders Thuren
2019-12-09 12:30:25
Hej Anders,
vägra en alldeles onödig översättning. De verkar helt okunniga på det kontoret. Fråga efter någon annan tjänsteman som vet hur intyget är uppbyggt.


Gunnar