Expertsvar:2021-04-02 15:53:16

Hej Rt,
Nej, det stämmer inte. För att inkluderas i vaccinationsprogrammet i Spanien krävs att du är inskriven i spanska försäkringskassan, mantalsskriven och inskriven på en vårdcentral.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten


2021-04-04 08:35:36
Den här beskrivningen visar hur det fungerar i verkligheten i kommuner i Alicante-provinsen för långtidsturister som vill bli vaccinerade mot covid-19 i Spanien. Inget antagande eller gissning. Därför kanske kommentaren kan få vara kvar.
Och hur blir man vaccinerad mot covid-19 som turist i Spanien?
Det är enkelt.
Skaffa padrón.
Registrera dig på din lokala vårdcentral med ett spanskt mobilnummer och få ett tillfälligt SIP-kort. Underlag för detta SIP-kort är det blåa EU-kortet.
Det är allt!
Problemet som kanske kan uppstå med padrón är att i vissa kommuner i Valencia-regionen (vet inte hur det är i andra regioner) måste man först registrera sin uppehållsrätt i polisens utlänningsregister och få en s.k. residencia-handling. Ett grönt kort som tidigare var ett A4 papper. I andra kommuner räcker det med att äga ett hus eller ha ett hyreskontrakt.
Alla som har vistats längre tid än tre månader i följd i Spanien skall redan ha gjort residencia-registreringen eftersom lagen föreskriver detta.
Gunnar

2021-04-04 19:19:17
Det finns önskemål från kommunen man bor i, om man avser vara längre än tre månader per kalenderår. Att man ska ansöka om Padron. Residencia ansöker man först när man vill flytta flytta permanent till Spanien. Då först efter en månad efter man blivit godkänd, kan man registrera sig i försäkringskassan som är ett krav för vaccinering.
P - Å

2021-04-04 20:41:16
P-Å,
man kan inte ha egna lagar som man följer som man själv tycker.
Det var inte mycket som var rätt i din kommentar.
Enligt spansk lag skall man anmäla sin uppehållsrätt som EU/EES-medborgare till polisen om man är längre tid än tre månader i följd. S.k. residencia. Det är inget som kommunen kan besluta om.
Blankett ex18.
Däremot varierar det från kommun till kommun om man kan registrera sig före eller efter anmälan om residencia hos polisen.

Kortfattat är det följande som gäller. Kan utvecklas mycket mer, men det här räcker (tror jag). Den som tvivlar kan själv enkelt leta på Internet.

BOENDE MER ÄN TRE MÅNADER  
Medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz har rätt att uppehålla sig på spanska territoriet under en period som överstiger tre månader om de är i något av följande fall:

Tillsammans med registreringsansökan (EX-18) måste det giltiga och giltiga passet eller den nationella identitetsdokumentet för den sökande uppvisas eller, om det har upphört att gälla, en kopia av det och ansökan om förnyelse, samt följande dokumentation (original och kopia), beroende på i vilka fall den sökande är:
http://www.interior.gob.es

När det gäller padrón:
2. Varje person som bor i Spanien är skyldig att registrera sig i registret för den kommun där han vanligtvis bor. Den som bor i flera kommuner, eller på flera adresser inom samma kommun, får bara registrera sig i den som bor längst per år.
https://www.boe.es

Ex. från Försäkringskassan.
Jag är pensionär. Varför kan jag inte få ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård innan jag flyttar till ett land inom EU?
Svar:
Så länge du bor i Sverige kan du inte få ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård. Du omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning tills du flyttar till det andra landet.
Även om intyget godkänns hos motsvarigheten till Försäkringskassan först efter flytten, så gäller intyget retroaktivt från det datum som du är registrerad i det andra landet.
https://www.forsakringskassan.se
Gunnar

2021-04-05 10:32:38
Många av de som man kan kalla för långtidsturister har inte den nödvändiga detaljen som behövs för att bli vaccinerade. Ett spanskt mobilnummer.
De har ofta ett svenskt sådant (även många bosatta också fortsätter använda svenskt mobilnummer).
Eftersom det måste vara ett spanskt mobilnummer registrerat på dig på vårdcentralen finns två alternativ. Båda har visat sig fungera bra. Antingen kan man uppge någon bekants spanska nummer eller skaffa ett billigt spanskt abonnemang.
Gunnar

2021-04-09 13:51:23
I södra Alicante-provinsen, San Fulgencio kommun, har nu gruppen 70+ kommit till 76 åringar. Inget undantag för långtidsturister. Alla registrerade med SIP-kort eller tillfälligt SIP-kort kallas genom sms till spanskt mobilnummer!
Gunnar