Expertsvar:2024-03-01 11:41:12

För att ha tillgång till hemtjänst så måste man dels vara skriven i Spanien och dels ha ett erkänt hjälpbehov i enlighet med "Ayuda a la Dependencia". Det är en tidskrävande process som tar åtskilliga månader att handlägga och ansöks om hos den kommunala socialtjänsten. Det räcker inte med att man är mantalsskriven "senior".
Mats Björkman/Sydkusten