Expertsvar:2021-04-12 16:34:50

Det är enbart en del mediciner som är rabatterade och de måste vara ordinerade av offentlig läkare, i första hand ens huvudläkare, som registrerar receptet så att man erhåller preparatet till rabatterat pris vid uppvisning av kortet på apoteket. Det är även huvudläkare som vid behov måste förlänga receptet.
Mats Björkman/Sydkusten

2021-04-12 20:32:52
Spara receptet och kvittot på medicinen som du betalat för och skicka det till Försäkringskassan i Sverige! Det " läggs" då in i ditt högkostnadsskydd för läkemedel. Gäller de flesta receptbelagda läkemedel.
Margareta Wenkel / Stellakliniken

2021-04-13 00:33:02
Margareta Wenkel/Stellakliniken,
en förklaring behövs.
Inskriven i spanska motsvarigheten till Försäkringskassan och vårdcentralen. Alltså utflyttad från Sverige. Ändå skall kvitton på medicin kunna skickas till svenska Försäkringskassan för att få högkostnadsskydd.
Jag tvivlar starkt på dina uppgifter.
Däremot finns också i Spanien en typ av högkostnadsskydd. Som pensionär betalar du i normalfallet 10 % av kostnaden.
Gunnar

2021-04-13 07:12:10
Jag missförstod frågan, trodde att det gällde svenska försäkringskassan. Självklart måste du vara skriven i Sverige för att få del av det svenska försäkringssystemet.
Margareta Wenkel / Stellakliniken