Expertsvar:2021-05-07 09:14:09

Hej Eva,
I Andalusien kommer kommuner med fler än 1.000 smittfall per 100.000 invånare de senaste veckorna att försättas i perimeterkarantän. I dagsläget når ingen kommun upp i den nivån. I övrigt är det fritt att röra sig inom och utom regionen. Murciaregionen beslutar idag hur de anpassar sina restriktioner efter den nya situationen när nödläget upphör 9 maj.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

Expertsvar:2021-05-07 09:17:18

Hej igen Eva,
Jag ska tillägga att för att rörelsebegränsningar ska kunna införas måste myndigheterna alltså först ansöka om ett godkännande från en domstol, så det är ingenting som sker från en dag till en annan.
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-05-07 10:49:15
Eva,
som påpekas upphör nödläget i Spanien 9 maj. Men det sker redan kl 00:00. Med andra ord så upphör nödläget i morgon lördag 8 maj kl 24:00.
Gunnar