Expertsvar:2022-07-20 21:16:41

Offentligvården i Spanien lyder under de autonoma regionerna och kan därför variera något. Generellt ska alla kvinnor som är inskrivna i någon vårdcentral kallas automatiskt för mammografi från att de fyllt 50 år, men i exempelvis Andalusien kan det gå ytterligare flera år innan detta sker. Cellprov och andra tester ordineras av huvudläkaren. Du bör stämma av konkret med din huvudläkare på vårdcentralen. Lycka till.
Mats Björkman/Sydkusten

2022-07-20 23:30:21
Precis, kontakta din husläkare så får du en remiss till gyn. Bara man vet om hur man ska göra är det väldigt enkelt och smidigt!

När jag tog cellprovtagningen frågade gynekologen om jag ville genomgå en manuell kontroll av brösten och eftersom jag var ok med det så kollade hon det.

Emma