2022-11-24 10:54:52
Ja man får ju bekosta hemhjälp själv i de flesta fall. Kommunala ålderdomshem är få och inte "roliga". Ofta dela rum. Nästan hela pensionen går åt.
Bästa är att alltid stå i bostadskö i Sverige och och inte missa kanske 200:- om året som i Sthlms kö och åka hem när det är dags som dom flesta faktiskt gör.
Vet av erfarenhet...
P

Expertsvar:2022-11-24 11:46:03

Om du är skriven i Spanien har du rätt att söka om en vårdplats genom "Ley de Dependencia", men processen är både omständlig och långvarig. I teorin ska det inte ta längre tid än sex månader från att ansökan lämnas in och godkänns tills hjälp erhålls, men beroende av i vilken autonom region man bor tar det ibland flera år.
Mats Björkman/Sydkusten

2022-11-25 10:27:23
Stor tack för svaret till signatur"P".Det är precis, som jag har tänkt. Men angående bostadskö...För att få förstahandskontrakt krävs en mycket, pensionspengar ska räcka till hyra, till alla andra räkningar och lika mycket ska vara kvar för mat, osv för en månad (det står i deras regler). Men om man har den minsta pension...Det räcker inte för Bostadsförmedlingen att man har pengar på banken, det är ingen garanti enligt de.

olv777

2022-11-25 10:29:22
Hej Mats, stor tack för din information.
olv777

2022-11-26 16:01:11
Olv777
I Sverige får du ju bostadsbidrag med låg pension och även garantipension. I Sthlms bostadskö finns även seniorlgh med hyfsad låg hyra och äldre bostadsbestånd med låg hyra. Alltid värt att stå där i kön. Förändringar i livet kommer det är ett som är säkert fast man inte tror det.
Gräns för pengar på banken är 100.000 för att få bostadsbidrag.

P

2022-11-26 18:23:13
Till signatur "P", stor tack igen för info. Ja, det är sant, livet kan ändrats, när som helst. Det är därför bra att planera i förväg. Önskar en trevlig kväll.

olv777