2023-09-15 09:11:05
Läkemedelsförmåner varierar lite mellan regionerna, men i den region jag bor i är det otänkbart att man får tillbaka pengar på läkemedel man har köpt utan recept.

Om man däremot har köpt läkemedel på recept från den privata vården får man tillbaka pengarna när läkare på vårdcentralen har fört in dessa läkemedel i systemet (om man har tillgång till den offentliga vården). För återbetalning från apoteket krävs dock både kvitto och förpackning.

Hör med Försäkringskassan i Sverige om du kan få ersättning från dem pga att du kom i kläm under övergångsfasen. Men troligen kräver även de att det handlar om läkemedel på recept.
RM

2023-09-15 10:04:48
Förstår helt!
Stort Tack RM!
Anders Jonsson

2023-09-15 10:40:10
Och ett tillägg ang. recept från den privata vården. I mitt fall fick jag erbjudande om att få privat vård då den offentliga vården ville korta köerna genom att överföra patienter till privata sjukhus. Därmed var det inga problem med att få recept från den privata vården inmatade i systemet så att de utskrivna läkemedlen var gratis.

Vad jag inte vet är om detta gäller generellt, dvs om patienten själv kontaktar privata vårdgivare för att få recept.
RM