Expertsvar:2016-08-17 11:45:04

Se tidigare svar i samma typ av ärende:
http://www.sydkusten.es
http://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten
2016-08-23 09:23:53
Du skriver lite tunt om verksamheten och hur / var den ska bedrivas!
Så det är inte lätt att svara på då!
Man kan tex sitta i Spanien och bedriva verksamhet i Sverige, med hjälp av telefon och e-mail, vilket jag gör själv ibland.

Men fråga först Skatteverket i Sverige!
Och om du har firman kvar i Sverige, så kommer du att ha kvar din skattskyldighet i Sverige!
Ulf Norberg