Expertsvar:2012-03-29 10:40:33

Det har figurerat olika uppgifter om det är nödvändigt eller ej. Spanska skatteverket har informerat olika. Den senaste informationen och den som torde vara riktig är att om man bara har ett hus/lägenhet så behövs ingen skatterepresentant.
Bo Wennertorp/Global Accounting
Expertsvar:2012-04-13 13:03:02

Enligt paragraf 10 i Lag IRNR (Skatt på inkomst för icke residenta), har den icke-residenta skattebetalaren skyldighet att utse en skatterepresentant i Spanien i följande fall:
- När denne verkar genom en permanent etablering.
- När denne erbjuder tjänster, teknisk assistans, installeringsarbeten eller montering som härstammar från ingenjörskontrakt och, i allmänhet, från ekonomiska aktiviteter i Spanien utan permanenta etableringar.
- När Skattemyndigheterna kräver detta.

När det handlar om:
- Residenta i länder eller territorium med vilka det inte finns någon effektiv utväxling av skatteinformation och då den residenta är ägare av fastigheter belägna i Spanien, eller har rättigheter som uppfylls eller som man gör bruk av på spanskt territorium, med undantag av värdepapper på börsen.

Sammanfattningsvis, är det inte nödvändigt att utse en skatterepresentant för en icke-resident ägare av en eller flera fastigheter i Spanien, men man kan göra det för att på så sätt frivilligt välja att kommunicera med Skattemyndigheterna.
Advokatbyrån IURA