Expertsvar:2013-12-17 09:57:49

Artikel 18 i den spanska grundlagen garanterar rätten till heder, personlig och familjär intimitet, det första stycket omfattas av de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna.
I samma stycke, finns även artikel 53, vilken omfattar sättet att säkerställa utövandet och skyddet av dessa grundläggande rättigheter.
Med utgångspunkt ifrån detta, fastställdes lagen: Ley Organica 1/1982, från den 5 maj, civilskyddslagen med rätten till heder, rätten mot den personliga och familjära intimiteten.
Oavsett var utplaceringen sker utav avlyssningsutrustning, inspelningsutrustning, optiska apparater eller annat föremål lämpat för att spela in eller spela upp personers privata liv, så är detta inkräktande.
Dessutom framgår att man kan vända sig till domstolen när det uppstår ett olagligt intrång i de skyddade rättigheterna enligt denna lag.
Vårt råd är att Du formellt ber Din granne att upphöra med den olagligheten och om grannen ej gör det, kan Du vända Dig till domstolen för att på så sätt kunna återställa det fullständiga åtnjutandet av Dina rättigheter.
Som alltid så finns vi tillgängliga för våra läsare som kan kontakta vår byrå för mer specifika frågor över sin situation.
Med vänlig hälsning,

Caroline Merlin. IURA INTERNATIONAL LAW FIRM/caroline.merlin@iura.es/952477112/08
2019-07-02 09:42:53
Hej,
Om man har kamera som inte spelar in och att man har skyltar som anger att man har kamera, är det då ok?

Mvh
Janne
Janne