2016-08-04 20:48:02
Vi har fått detsamma, avgiften är per person och avser dels enligt ovan, Avg till Polismyndigheten och dels en bankavgift på 7 eur. Jag tror det är avgift för att de kollar av om du är resident eller non-resident. Det har betydelse för den statliga skatten på schabloninkomst för din bostad. Det är dock en hög summa. Kan man inte lösa det på annat sätt tex intyg från Sverige ??
Annelie
2016-08-06 08:56:14
Banken måste kunna visa upp ett intyg på att du som kontoinnehavare inte är resident. Varför är jag inte helt klar på men jag antar att det har med rapportering av tillgångar för förmögenhetsskatt och räntor. Det intyget fås hos polisen och kostar pengar.
Det (och årsavgift för bankkonto) var anledningen till att jag i stället skaffade mig ett EUR-konto på SEB i Sverige och lade alla debiteringar mot det. Lite trassligt att få igång mot elbolag, vatten och kommun men nu fungerar autogiro och allt annat jättebra!
Bengt
2016-08-08 12:18:13
Banken måste veta om du är skattskyldig för dina tillgångar. Är du inte det skall kapitalinkomsten beskattas i Sverige.
Gunnar