Expertsvar:2018-02-22 12:40:16

Den 1 januari 2018 trädde mycket riktigt de nya reglerna om arv- och gåvoskatt i kraft i Andalusien. Sammanfattningsvis och förenklat innebär de nya reglerna följande:
– Det belopp eller värde som kan ärvas skattefritt (”fribeloppet”) höjs till en miljon euro per arvinge, förutsatt att arvet går till äkta make/maka, barn, barnbarn, förälder eller morförälder/farförälder till den avlidne. Sambor som har registrerat samboförhållandet i Andalusien likställs med äkta makar i fråga om arvsskatt (dock inte i fråga om arvsrätt).
– Observera att ”fribeloppet” beräknas per arvinge. Den avlidnes totala kvarlåtenskap kan alltså vara större.
– För att dra nytta av ”fribeloppet”, är det en förutsättning att arvingen/testamentstagaren inte har en förmögenhet som överstiger en miljon euro, redan innan han/hon tar emot arvet.
Källa: Ley 5/2017, de 5 de diciembre del 2017, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, BOJA nº 239.
Charlotte Andersson, Jurist & Abogada - http://www.linguaiuris.com
2018-11-11 19:35:59
Hej,

När det gäller förmögenheten en miljon euro. Gäller det i Spanien eller totalt inom EU? Jag är svensk medborgare.

Mvh/Kent
Ken