Expertsvar:2018-02-22 12:40:16

Den 1 januari 2018 trädde mycket riktigt de nya reglerna om arv- och gåvoskatt i kraft i Andalusien. Sammanfattningsvis och förenklat innebär de nya reglerna följande:
– Det belopp eller värde som kan ärvas skattefritt (”fribeloppet”) höjs till en miljon euro per arvinge, förutsatt att arvet går till äkta make/maka, barn, barnbarn, förälder eller morförälder/farförälder till den avlidne. Sambor som har registrerat samboförhållandet i Andalusien likställs med äkta makar i fråga om arvsskatt (dock inte i fråga om arvsrätt).
– Observera att ”fribeloppet” beräknas per arvinge. Den avlidnes totala kvarlåtenskap kan alltså vara större.
– För att dra nytta av ”fribeloppet”, är det en förutsättning att arvingen/testamentstagaren inte har en förmögenhet som överstiger en miljon euro, redan innan han/hon tar emot arvet.
Källa: Ley 5/2017, de 5 de diciembre del 2017, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, BOJA nº 239.
Charlotte Andersson, Jurist & Abogada - http://www.linguaiuris.com
2018-11-11 19:35:59
Hej,

När det gäller förmögenheten en miljon euro. Gäller det i Spanien eller totalt inom EU? Jag är svensk medborgare.

Mvh/Kent
Ken

2024-01-18 11:32:16
Hej.
Jag bor i Sverige och har en liten lägenhet i Marbella som jag tänker skriva över på en dotter.
Vilka kostnader kommer jag/vi att drabbas av.
Imponible-valor catastral 51955,02( 2022)

MVH
Pensionär

Pensionär

Expertsvar:2024-02-13 12:37:07

Hej pensionär,

Den 11 april 2019 infördes väsentliga skattelättnader för gåvor från föräldrar till barn i Andalusien. En väsentlig faktor är gåvomottagarens bosättningsort, eftersom det är gåvomottagaren som ska betala gåvoskatt. Om din dotter är bosatt i Andalusien kan hon dra nytta av de generösa skattelättnaderna som gäller i Andalusien (anknytningspunkt Marbella – där fastigheten är belägen). Detsamma gäller om din dotter är bosatt utanför Spanien, i ett EU- eller EES-land (eftersom EU- och EES-medborgare inte får diskrimineras i förhållande till spanska medborgare).
Om din dotter är bosatt i någon annan spansk region, får man studera vad som gäller i regionen i fråga.
Om de andalusiska reglerna tillämpas för din dotter, får hon dra av 99 % av skattebeloppet. Detta gäller förutsatt att gåvobrevet (”Escritura de donación”), skrivs enligt spanska formkrav, det vill säga inför notarius publicus.
Det smidigaste borde vara att Du och dottern skriver under gåvobrevet (”Escritura de donación”) hos spansk notarius publicus. Om ni inte kan/vill besöka spansk notarius publicus, kan ni skriva under fullmakt hos notarius publicus på valfri ort i Sverige, till förmån för någon person som ni litar på i Spanien. Fullmaktshavaren kan sedan skriva under gåvobrevet hos spansk notarius publicus, hjälpa er med gåvoskattedeklarationen och ansökan om inskrivning i fastighetsregistret, så att din dotter blir registrerad ägare.

Välkommen att kontakta mig om du behöver hjälp.

Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris