Expertsvar:2018-04-04 12:17:30

Hej Kicki!

Vanligtvis täcker hemförsäkringen skador på annans egendom (”responsabilidad civil por daños a terceros”). Det är möjligt att extrema väderförhållanden anses vara force majeure och därmed undantas försäkringsskydd. Du bör kontrollera villkoren i din hemförsäkring för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Om ni inte kan göra upp i godo, har grannen möjlighet att väcka talan i domstol för att kräva skadestånd från dig. Han måste i så fall väcka talan inom 1 år från det att han fick kännedom om skadan (enligt artikel 1968.2 i den spanska civillagen, código civil). För att grannen ska vinna framgång med sitt skadeståndsanspråk, måste han bevisa orsakssambandet mellan de flygande möblerna från din terrass och skadorna på hans egendom. Han måste också bevisa att du har varit oaktsam.

Jag vet inte vilka belopp det handlar om, men det verkar som om båda parter vinner på att göra upp i godo, så sparar ni tid och rättegångskostnader.

Lycka till!

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris