2019-02-05 15:46:45
Ja.
KJ
2019-02-06 17:35:57
Har sedan flera år använt mitt Svenska handikapptillstånd i Spanien och till och med frågat poliser hur länge jag får stå på en handikappats. Svar: så länge du vill och så länge det är giltigt.
Stol