2021-03-03 12:30:48
Hej Thomas,
Det bästa är att du kontaktar skatteverket i Sverige, men jag tror att om du är skattskriven i Sverige så måste du deklarera dina inkomster där. Eftersom bostaden finns i Spanien måste du dock först och främst deklarera i Spanien. Därefter kan du deklarera dem i Sverige och då dra av den skatt du redan betalat i Spanien.

Med vänlig hälsning,

Nacho Mata, MG Consulting

2021-03-03 21:05:15
Från Avanza: "Det spelar ingen roll om bostaden du hyr ut är finns i Sverige eller utomlands, du deklarerar din uthyrning på samma sätt ändå. Du ska däremot inte behöva dubbelbeskattas om landet där bostaden ligger också tar ut skatt." Hur du avräknar spansk skatt finns också i länken.
RM