Expertsvar:2021-04-13 17:16:39

Hej Johan,
Det vanliga i Spanien är ju att det finns en fastighetsägarförening som ofta är den som anställer trädgårdsmästare och dylikt. Det framgår inte här vad det rör sig om för bostad, men jag gissar att det kanske är en villa och att det inte finns någon gemensam förening. Vad jag kan läsa mig till så finns det för det första regler kring hur nära ett träd får stå grannens trädgård. För att ta reda på exakta regler kontakta er kommun. Men det är runt två meter för träd och 50 cm för mindre växtlighet. För det andra så måste ägaren av växtligheten se till att underhålla den så att den inte stör grannen. Om det inte går att komma överens i all vänskaplighet så går det att göra en anmälan, "demanda civil".

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-04-14 14:06:34
Som Carin skriver behövs det fler detaljer. T ex skadar dina träd grannens egendom? Vilka lokala bestämmelser finns där du bor? Är det träd som man måste ha tillstånd för att ta ner/beskära som t ex tallar? Här är ytterligare länkar men det bästa är en fredlig lösning. https://www.citizensadvice.org.es samt https://www.white-baos.com
RM

2021-07-16 18:29:45
Hei,
Vår trädgård avskilles fra grannens med en hekk, og inntil den har vi begge plantet ulike vekster på egen side. Grannen lar sine vekster gro høyere opp enn hekken (noe vi ikke gjør) og dette ser ikke vakkert ut fra vår side.

Vi har forsøkt å be grannen om å klippe det som vokser over hekken. Først selv på en vennlig måte, men da det ikke førte til noe, via boligeier-foreningen. Foreningen sendte en gartner for å klippe den øvre delen av vekstene, og det bør vel tilsi at vi hadde lov til å be om dette. Men nå nekter grannene også at gartneren klipper, og det har dessuten blitt umulig å snakke med de.

Problemet er altså ikke at vekstene er plantet under 50 cm fra vår trädgård (det er de, men det stør ikke) eller at de vokser over til oss, altså det som omtales i tidligere info i denne tråden. Men at det ser ustelt og fult ut fra vår side. I Frankrike (hvor vi kommer fra) er det en lov mot å la vekster vokse høyere enn en hekk man deler med en granne. Finnes det noe lignende i Spania?

På forhånd takk og vennlig hilsen,


Nina