2024-05-20 14:07:20
Inte riktigt sant. Bara delvis. I många spanska kommuner är nu alla som har hund skyldiga att gå till veterinären för att ta ett blod- eller salivprov och på så sätt registrera dess DNA. Men det gäller bara i en bråkdel av alla spanska kommuner.
Gunnar