2021-12-06 00:08:00
Du kan hitta Valor Catastral i en av sista sidorna av din lagfart, där står det tydligt..
Sonnie,,