2020-09-29 14:14:05
Det gröna kortet, stort som ett kreditkort, får du när du har blivit residente.
LM

2020-09-29 17:42:43
LM,
Det vita papper med NIE -nummer är giltigt i tre månader. Man kan hämta ut ett nytt hos polisen. Men det enklaste är att registrera sin uppehållsrätt och få det gröna residencia-kortet. Det är giltigt.”hur länge som helst”. Observera att det inte med automatik innebär att du blir skattskyldig som bofast i Spanien. Det ger dig rättighet att vistas längre tid än tre månader i följd. Stannar du 183 dagar eller längre per kalenderår är du att betraktas som bofast och skattskyldig i Spanien.
Gunnar

2020-09-29 19:13:15
LM,
Det vita papper med NIE -nummer är giltigt i tre månader. Man kan hämta ut ett nytt hos polisen. Men det enklaste är att registrera sin uppehållsrätt och få det gröna residencia-kortet. Det är giltigt.”hur länge som helst”. Observera att det inte med automatik innebär att du blir skattskyldig som bofast i Spanien. Det ger dig rättighet att vistas längre tid än tre månader i följd. Stannar du 183 dagar eller längre per kalenderår är du att betraktas som bofast och skattskyldig i Spanien.
Gunnar

2020-09-30 08:30:59
Alla vita NIE-papper har inte fått 'caduca' (giltighet) stämpel på 3 månader. Har de inte begränsad giltighet behöver de inte förnyas. Under ett antal år före 2016 fick NIE begränsad giltighets 'caduca' stämpel, men inte längre.
LM har besvarat frågan om färgen, men då kallas det inte NIE kort längre.
RM

2020-09-30 12:13:32
RM,
du har rätt.
NIE certifikat utfärdade efter 2016 har ingen giltighetsstämpel.
Enligt information bör även certifikat med angiven tre månaders begränsning fortsätta att gälla. Se https://advisorscostablanca.com
Men om man skall vara längre tid än tre månader i följd eller mer än halva året skall man ansöka om att få sin uppehållsrätt registrerad. Blankett EX-18. Då får man det gröna s.k. Residencia-kortet. Tidigare var det ett A-4 papper. Där står också NIE-numret. Det kortet har obegränsad giltighet om det inte inträffar förändring för dig personligen eller att du flyttar till annan adress.
NIE-numret finns också på ditt spanska körkort. Men det måste regelbundet förnyas. Efter 10 år fram till 65 år. Därefter 5 år. Gäller A- och B körkort.


Gunnar