2023-11-14 09:20:39
Om du endast har pension från SE så har inget ändrats, du skall få tillbaka det du betalat in till ES precis som vanligt. Har fått andra utbetalningar? Ring Skatteverket och be om ett förtydligande.
kercaz

2023-11-14 13:19:35
Tack för snabbt svar!

Jag har deklarerat precis samma inkomster (svensk pension, liten pensionsförsäkring och liten pension från England) som förra året.
Jag ska begära omprövning.

En följdfråga också:
Eftersom pensionerna ovan är min enda inkomst numera, så undrar jag om det skulle vara förmånligare att göra en vanlig inkomstdeklaration än att betala SINK-skatt?
Hälsningar
Elisabet
Elisabet G

2023-11-14 14:09:05
Du kan räkna ut vad din skatt blir med "vanlig deklaration" enligt IL (inkomstskattelagen) eller med SINK på Skatteverkets hemsida: https://app.skatteverket.se

Menar du verkligen att Skatteverket inte vill betala tillbaka något av den inkomstskatt som har dragits i Spanien?

När det gäller den privata pensionsförsäkringen skattas den som kapital i Spanien och den som handlägger ditt ärende vet kanske inte om att den kapitalskatt som dragits i Spanien avser privat pensionsförsäkring.

Du måste kontakta Skatteverket för att få mer information om skälen till deras beslut.
RM

2023-11-14 14:55:51
Tack för snabbt svar igen samt för länk till beräkning av skatt för vanlig deklaration!

Ja! Skatteverket motiverar avslaget med att "belopp redan avräknats enligt dubbelbeskattningsavtalet" i den spanska deklarationen.

Vid jämförelse av spanska deklarationen för 2021 och 2022 så är beloppen ifyllda i samma rutor och i stort sett lika. Jag kan inte se någon skillnad.

Ska vanlig svensk pension och den privata pensionsförsäkringen deklareras separat i Modelo 100? Jag tror att alla tre pensionerna har räknats ihop hittills. Och som sagt, tidigare år har det inte varit något problem att få tillbaka skatten.

Hälsningar
Elisabet G

2023-11-14 17:14:19
Du måste deklarera varje kategori av pension separat då det finns olika regler för resp. kategori.

Privat pensionsförsäkring - kapitalskatt. Allmän pension - den spanska skatten avräknas mot den svenska.
Pension från offentlig tjänst - beskattas i utbetalande land.
Vad som gäller din pension från England vet jag inte.

Du borde låta någon som kan skattereglerna gå igenom din deklaration. Antingen prata mer med Skatteverket eller låta något företag sköta din deklaration nästa år.
Den som granskade dina deklarationer 2021 och 2021 kanske inte upptäckte det fel som årets granskare gjorde. Men det är bara en gissning.
RM

2023-11-14 20:22:33
Tusen tack för snabba svar och förklaringar!

Jag ska höra med den gestoria jag har anlitat nu, och skriva till skatteverket.

Kan du rekommendera någon i Málaga-trakten som kan sånt här?

Elisabet G

2023-11-14 20:33:05
I Marbella finns Global Accounting (svenskt redovisningsföretag).

I Malaga finns Taxadora (också svenskt).
RM

2023-11-14 20:44:28
Tack så jättemycket!
Elisabet G