SVAR: Det är inget problem att öppna ett spanskt bankkonto, även om man bor i Sverige. De spanska bankerna har en särskild kategori av konto för icke bofasta EU-medborgare. Villkoren kan variera något mellan olika banker men som regel räcker det med att du uppvisar pass samt uppger en adress i Sverige. Det brukar inte finnas några krav på minimiinsättning. Det finns knappast maximigränser heller, men då bonusräntorna på ordinarie konton i Spanien är obefintliga är det inte tillrådligt att ha stora summor.

Det du bör studera noggrant är de avgifter som ingår. Spanska banker är duktiga på att ta betalt för tjänster man inte ens visste existerade. Det kan innebära att om du inte har tillräckligt saldo kan du hamna på röda siffror, vilket i sin tur kostar extra i straffräntor.

Om det känns tryggare att anlita en bank som har skandinavisk personal på Costa del Sol har du här ett par exempel:

- Cajamar (Fuengirola). Tel: +34 952587148

- Banco Urquijo, Marbella. Tel: +34 952821661

- Banco Sabadell, Nueva Andalucía (Marbella). Tel: +34 952 816 002
2015-01-19 19:05:21
Hej. Läste din artikel. Menar du att det är så enkelt som att när man är på besök i tex Barcelona att vi bara kan gå in på en bank med våra pass och där öppna ett konto???
Vi har hört rykten om att man måste ha ett speciellt id nummer som man får av antingen polisen eller spanska ambassaden för att få öppna ett konto i en spansk bank.
Snälla ge oss lite klarhet i vad som gäller.
Med vänlig hälsning Tina & Björn
Tina & Björn

2020-09-11 11:41:11
Jag undrar samma som Tina & Björn.
Jeannette

Expertsvar:2020-09-11 13:00:26

Hej Tina, Björn och Jeanette,
Personer som inte är spanska medborgare måste identifiera sig med pass och NIE-dokument för att öppna konto i spansk bank. Ni kan ansöka om NIE-dokumentet hos spansk ambassad eller vissa spanska konsulat, alternativt hos spansk polis eller utlänningskontor i Spanien.
Observera att NIE-dokumentet INTE är detsamma som mantalsskrivning eller skatterättslig hemvist i Spanien. NIE-dokumentet är inte heller en giltig ID-handling (fotografi saknas på NIE-dokument för EU-medborgare). Därför ska NIE-dokumentet alltid visas upp tillsammans med pass i samband med att ni öppnar bankkonto, besöker notarius publicus (exempelvis vid fastighetsköp) eller vid myndighetskontakter i Spanien.
Läs gärna mer om skillnaden mellan NIE-dokument, mantalsskrivning och skatterättslig hemvist i Spanien i följande artikel:
https://www.sydkusten.es
Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
https://linguaiuris.com

Linguaiuris

2020-09-11 14:52:07
För den som inte blir resident i Spanien utan bara har ett deltidsboende där finns möjligheten att öppna ett valutakonto i EUR i en svensk bank. Jag har det i SEB sedan fem år men det finns även på Handelsbanken och säkert på fler ställen. Till det kontot kopplar jag autogiro precis på samma sätt som mot en spansk bank, det är bara att IBAN-numret börjar med SE och inte med ES.
Fördelen är att jag slipper årsavgifter för konto, verifiering av non-resident status och mycket annat.
Kontot kostade 500 kr i uppläggningsavgift och sedan betalar jag inget mer per år (över vanlig årsavgift för bankkort, internetbank och betalservice som jag redan hade).
Jag räknar med att jag sparar ca 1000 kr per år på detta.
Bengt

2020-09-12 00:06:31
Då har reglerna ändrats sedan jag kom ner.
Jag gick in på första närmste bank ,sa att jag var Svensk och ville öppna ett konto.
Behövde bara visa pass och uppge min Svenska adress.

NIE-nr skaffade jag flera månader senare.
Det måste man ha för att köpa saker
och inget annat.
Ett slags kontrollinstrument för att motverka svarthandel mm.
1,5 vecka senare fick jag mitt visakort
trots nollkr insatt på kontot.
Mats

2020-09-12 08:23:48
Samma för mig. jag öppnade konto med bankkort hos Bankinter med enbart pass förra året. N.I.E tog advokaten ut senare. Det finns dock en del administrativa begränsningar som kräver N.I.E, tex uppläggning av autogiro, så det är bra att ta ut så fort som möjligtTorbjörn

2020-09-12 08:33:59
Hej, det räcker med pass – min sambo fick ett bankkonto för en månad sedan, utan NIE.
Gyllis

2020-09-12 15:50:44
En informationssida om bankkonton i ett annat EU-land. Regler och förordningar om vad man har rätt till att skaffa.
https://www.google.com

Gunnar

2020-09-12 16:47:39
För mig är det lite konstigt att en "Jurist & Abogada" som svarat högre upp inte har koll på vad som gäller.
Gyllis


2020-09-14 10:41:54
EU-förordningar och direktiv.
Inom EU-samarbetet finns olika typer av rättsakter. EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.
Men Spanien har tidigare fått bakläxa för dålig anpassning så kanske kan även den härfrågan komma upp.
Gunnar

2020-09-14 11:07:13
Tack för intressant info om era erfarenheter, som fick mig att inse att spanska banker kan tillämpa olika policyer från fall till fall, beträffande dokument som krävs för att öppna bankkonto, när den potentiella kunden inte är bosatt i Spanien (”no residente”). I mitt svar den 11 september 2020 var jag ganska kortfattad. Nedan förklarar jag mitt resonemang mer detaljerat:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU har implementerats i spansk rätt genom Real decreto ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas (nedan kallad den spanska lagen). Artikel 3 i den spanska lagen fastställer att personer som har laglig bosättning i EU har rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner i ett annat EU-land än i sitt bosättningsland.
Enligt artikel 4.1 a) i den spanska lagen har banken rätt att neka ansökan om bankkonto, om den potentiella kunden inte visar upp den dokumentation som banken kräver beroende på risknivå för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Formuleringen ”den dokumentation som banken kräver” tyder på att banken har ett visst utrymme för skönsmässig bedömning och kan avgöra från fall till fall vilka dokument som krävs från den potentiella kunden.
De bankkontor som jag har varit i kontakt med de senaste åren (främst i Sevilla) har begärt både pass och NIE-dokument för att öppna konto åt fysiska personer som inte är bosatta i Spanien. Detta har dock aldrig varit något problem för mina klienter, eftersom de i vilket fall som helst har haft behov av NIE-dokument i samband med överlåtelse av fastighet eller andra transaktioner eller händelser som medför skattekonsekvenser i Spanien.
De bankkontor som har tillåtit er läsare att öppna konto mot uppvisande av pass (utan NIE-dokument) har troligtvis agerat med stöd av artikel 4 och 6 i Reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (förordning som genomför lagen om förebyggande om penningtvätt och finansiering av terrorism). Enligt dessa artiklar i förordningen är bankerna skyldiga att identifiera sina potentiella kunder, och passet anses vara en giltig ID-handling för utlänningar.
Sammanfattningsvis: Att öppna konto i spansk bank, för en person som inte är bosatt i Spanien, mot uppvisande av pass (utan NIE eller andra dokument) verkar vara en möjlighet för vissa personer hos vissa banker, men inte en rättighet för alla personer hos alla banker. Jag kommer till denna slutsats eftersom lagen har högre rang än förordningen i den spanska normhierarkin, och vissa banker kan vara striktare än andra i sin kontroll och bedömning av risknivån som nämnts ovan.
Charlotte Andersson, Jurist & Abogada - https://linguaiuris.com

Expertsvar:2020-09-14 11:17:55

Avisering till medverkande i denna tråd: På grund av tekniska problem har Charlotte Anderssons senaste inlägg gått ut på mail inkomplett. Ni kan dock läsa det i korrekt form om ni går in på tråden på hemsidan.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-09-15 00:23:28
Varför skall man ha ett konto i en bank i Spanien om man inte äger en fastighet här eller gör affärer

Håkan Sandberg