2020-11-28 14:34:46
Det finns skatteavtal mellan länderna som förhindrar dubbel skatt! Om du bor i Spanien 183 dagar eller längre skall du också betala skatt här. Sedan begär du återbetalning från Sverige för den inbetalda spanska skatten. Obs du betalar inte skatt till Spanien för tjänstepension från offentlig tjänst i Sverige. Den skattas bara i Sverige!
Gunnar