2021-01-13 14:07:36
Tänker åka flyga till Sverige inom kort. Vad krävs för att resa från Alicante till Arlanda? Behövs någon hälsodeklaration och var kan en sådan utskrivas ev. testas
Torgny

Expertsvar:2021-01-13 14:29:45

Hej Christina,
I dagsläget har myndigheterna inte gått ut med någon information om vaccinering av icke residenta i Spanien. Är du bosatt här och inskriven på en vårdcentral kommer du dock att kallas när det blir dags. Endast de fyra första grupperna i prioritetsordningen är dock kända än så länge. Under januari till mars vaccineras boende på äldreboende, vårdpersonal på dessa boende, därefter personer som bor hemma men är beroende av att någon tar hand om dem samt övrig vårdpersonal.

Torgny, mig veterligen har Sverige inga särskilda krav vid inresa från Spanien.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten