2021-01-27 22:33:35
Om du har pengar i en annan bank så kanske du borde använda dessa för att betala tillbaka lånet istället för att försöka gömma dessa.

Oavsett vad så borde du besöka banken och tillsammans med banken göra upp om en plan. Annars är det stor risk att banken tvingar fram en försäljning av din bostad.
me

2021-01-30 10:09:32
Du skriver lite oklart, men det låter som om du inte har kunnat betala av på detta lån redan innan corona. Men om det främst beror på problem orsakade av corona pandemin så är det redan många som har gjort överenskommelser med sina banker så att de får ett andrum tills allt blir mer normalt igen. Bankerna har inte skyldighet att hjälpa turister eller då det gäller bostäder som inte är permanentbostad. Så du måste definitivt ta upp diskussionen med din bank. Det finns ett företag som hjälper personer i denna situation att diskutera med banken och lösa problemet. Jag vet inte vad det kostar att anlita dem. https://www.spanishpropertyinsight.com
RM