Expertsvar:2022-10-10 17:38:42

Se tidigare artikel publicerad i ämnet: https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten

2022-10-10 17:46:06
Stort tack !!
Anders

2022-10-11 11:07:00
Med endast spanskt medborgarskap så undviker du skatt i Sverige på ev svensk pension. Som boende i Spanien lyder du under spanskt arvsskifte vid din bortgång.

kercaz

2022-10-13 22:03:27
Är det inte så att som svensk medborgare boende i Spanien kan testamentera att man vill att svensk lag ska följas vid ens bortgång ...?
Emma

2022-10-14 00:52:19
Emma,
ja! Men det påverkar inte skatten.
https://europa.eu
Gunnar