2024-07-11 08:55:27
Hej
Borgerlig vigsel får icke utföras utomlands, den är inte juridiskt giltig då.

Ni måste antingen gifta er via Svenska kyrkan eller på ambassaden i Madrid.

Annars, det som de flesta gör, är att man gifter sig borgerligt hemma i Sverige och sedan har man ceremonin på plats här. Och då kan ni använda vem som helst som förrättare.
Monica Silverstrand

2024-07-11 11:02:03
Sveriges ambassad i Madrid utför
vigsel mellan svenska medborgare, under förutsättning att åtminstone en av parterna är bosatt i Spanien.
Inga konsulat i Spanien förrättar vigsel.
För kyrklig vigsel gäller att prästen måste ha vigselrätt i Spanien.
Olika länder har olika regler för utländska vigslar. Den präst som viger er utomlands måste ha vigselrätt i just det landet. Därför kan inte en präst som arbetar i Sverige följa med och viga er utomlands.
Gunnar

2024-07-11 12:04:44
Vi fick tag i en präst som ska börja jobba i svenska kyrkan i Fuengirola som kommer att viga oss , tack för svar.
Frida