Svar: Jag har tagit hjälp av en av Fråga Sydkustens experter för att svara på din fråga, Ann-Charlotte Bergman, Consulting ACM Bergman. Hon säger följande:

"Handlingar som behövs när man kör spanskregistrerad bil i Spanien:
- Ägarhandlingen i original – Permiso de Circulación.
- Den tekniska bilbeskrivningen i original – Ficha Técnica – med giltig spansk besikning utförd av ITV – Inspección Técnica de Vehículos
- Försäkringen är inte obligatorisk att ha med eftersom Guardia Civil har en databas där de kan se om fordonet är försäkrat eller ej. Dock är det ju alltid bra att ha med för att kunna visa upp, men det är som sagt ej obligatoriskt.

När det gäller en svenskregistrerad bil som används i Spanien, ska bilhandlingarna kunna uppvisas i original tillsammans med en giltig försäkring. Handlingarna behöver ej vara översatta. Detta är vad som gäller när bilen, vars förare är på semester i Spanien, och kan bevisa det. När man vistas här mer än sex månader per år anses man vara fast boende – residente.
 
I det fall att ägaren till den svenskregistrerade bilen är resident i Spanien, är denne skyldig att importera bilen till spansk registrering inom 30 dagar efter att den används inom spanskt territorium. Denna tidsfrist förlängs upp till 60 dagar när det gäller bilar som används i Spanien, som konsekvens av byte av bosättningsland (Lag 51/2007 av den 26 december, sextionde tillägget andra dispositionen, art. 10, paragraf d).
 
När det gäller ITV har alla bilar rätt att göra en frivillig tekniskt kontroll av bilen, det vill säga även om bilen är svenskregistrerad kan den gå igenom spansk besiktning, precis på samma sätt som en spanskregistrerad bil. Detta är fullt tillräckligt för till exempel Guardia Civil, men jag tror dock inte att den gäller för svenska myndigheter, eller att den på något sätt kan ersätta svensk bilprovnings besiktning av bilen.
 
Jag antar att om personen i fråga fått sin bil beslagtagen, har han ej kunnat uppvisa att han vistas på turiststatus. Jag vill understryka att om bilen befinner sig på spanskt territorium under mer än sex månader, måste den importeras inom 30 dagar. På grund av detta är det heller inte normalt att en svenskregistrerad bil har besiktigats enligt spanska normer.
 
En svensk som kör med svenskt giltigt körkort behöver inte övriga handlingar. Eftersom körkortet är ett EU-körkort, behöver det ej bytas ut till ett spanskt, annat än om föraren bestraffats och i sådana fall tvingas att byta ut körkortet.
 
Min källa till informationen är delvis Agustin Fernández, på Gestoría Acacio."

2023-04-22 18:35:00
Hej! Tack för informationen. Om man vistas som turist i Spanien tex två veckor i januari med svenskregistrerad bil och flyger hem och återkommer till Spanien 6 månader senare för två nya veckor; Måste då bilen registreras i Spanien? Man är ju inte residente men bilen har funnits i Spanien i 6 mån drygt.

Hälsningar

Frank
Frank

2023-04-23 20:43:24
Frank,
bilen får finnas i Spanien och vara i trafik högst sex mån/år utan att omregistreras under förutsättning att bilen har godkänd svensk besiktning. Spansk kontrollbesiktning hos itv är inte en officiell besiktning. Bara en kontroll på fordonets status.
Gunnar

2023-04-23 20:50:23
Tack Gunnar! Det är alltså bara besiktningen som blir problematisk.
Frank

2023-04-23 20:59:35
Frank,
bilen får finnas i Spanien och vara i trafik högst sex mån/år utan att omregistreras under förutsättning att bilen har godkänd svensk besiktning. Spansk kontrollbesiktning hos itv är inte en officiell besiktning. Bara en kontroll på fordonets status.
Gunnar

2023-04-23 22:28:48
Tack Gunnar! Det är alltså bara besiktningen som blir problematisk.
Frank

2023-05-06 17:05:02
Va händer då om man har en svensk reggad bil här men ägaren är inte skriven här?

Vad gäller då kring de 30 / 60 dagarna?

Hur vet spanska myndigheter hur länge en utländsk reggad bil funnits i landet?

Tack på förhand
AK

2023-05-06 19:18:31
Svar till AK: vad som händer beror på hur länge den svenskregistrerade bilen är här. Med jämna mellanrum kan man läsa att polisen har speciella insatser i olika regioner för att hitta bilar som borde ha omregistrerats men som fortfarande har utländska skyltar, se t ex här men det gäller andra bilar än dem från UK också: https://www.healthplanspain.com

Det blir upp till dig att visa att din svenskregistrerade bil inte har varit i Spanien längre än tillåtet om myndigheterna skulle kolla det.


RM

2023-05-07 11:54:22
AK,
den svenskregistrerade bilen får vara i Spanien ”hur länge som helst” om den inte är i trafik mer än halva året och dessutom uppfyller alla krav på godkänd svensk besiktning. Att ägaren eller brukaren inte får vara mer än 182 dagar per år utan att bli betraktad som bosatt är en annan sak. Som bosatt får man i normalfallet inte köra utlandsregistrerad bil. Att ha gjort obligatorisk residencia-registrering för att få vara längre tid än tre mån i följd ändrar inte din status som turist. Kan vara problematiskt om man då inte kan visa för nitisk polis att man är skriven i Sverige. Därför kan det vara bra i det fallet att ha med sig ett intyg från Folkbokföringen i Sverige som visar var man bor. Ett intyg kan fås på engelska.

Gunnar

2023-05-07 12:02:21
Tack för svar
AK

2023-06-02 11:18:45
Köpte begagnad bil i Malaga 2001. Fick då ett papper med diverse stämplar som jag antog var reg.bevisen. Vart vänder jag mig för att få ut den riktiga "Permiso de Circulacion.. som behövs nu när jag skall sälja bilen.? Med vänlig hälsning, Rein
Rein

2023-06-02 13:32:35
Svar till Rein: Om det nu inte är så att du redan har 'permiso de circulacion' - 'log book' så kan du få ut ett duplikat. Se info i länken:

https://n332.es
RM

2023-06-02 13:38:22
Rein,
om du har möjlighet att. ladda ner appen miDGT så har du förutom ditt körkort också bilens alla handlingar.
Gunnar

2023-06-02 20:46:16
Tack RM o tack Gunnar ! Skall följa era råd. Rein
Rein