2020-05-07 21:32:47
Hej Lennart,
har precis samma problem. Jag kör till Sverige i början av juni med obesiktad bil och har ingen aning om vad som händer.
Har pratat med mitt försäkringsbolag som inte tror att ITV kommer hinna testa alla bilar förrän om minst tre månader.
Men jag läste i SUR idag att ITV i Andalusien troligen öppnar nästa vecka.
Då är väl kön enormt lång antar jag. Jag skulle testat i Mars och bör ligga högt på deras lista.
Men vem vet någonting? Svårt att dra igång en värld som har stannat.
Lycka till!
Urban

2020-05-07 22:09:38
Hej, Samma problem här. jag har registrerat mig på ITVs väntelista på deras hemsida, som dom har i Valenciaområdet. Vidare har jag talat med min märkesverkstad, som går igenom bilen och tar den till besiktningen i en 'gräddfil' in på ITV. Men, även den lär vara kaotiskt, för det var det ju redan innan. Att köra obesiktigat med körförbud, men med bokad tid! genom Europa tillbaka - ställer bilens försäkringsbolag upp på det?
Buena Suerte,
Olof

2020-05-08 09:02:38
Går alldeles utmärkt att skicka bilen på motortransport tillbaka.....
Dicke

2020-05-08 09:03:57
Hej ! Jag har fått svar från Svenska myndigheter (regeringskansli och transportstyrelsen) att körförbud endast gäller i det land bilen är registrerad och på frågan om hur länge en bil registrerad i annat EU-land än Sverige får finnas i Sverige om bilen ägs av Svensk medborgare med hemvist i Sverige så var svaret EN VECKA men ev. kan rättsvårdande myndigheter ta hänsyn till nuvarande situation ? ?
Vad gäller försäkring så måste man kolla med sitt bolag. Alla har sin egen tillämpning.
SW

2020-05-08 15:03:36
Hej
Tack för engagemang.Har kollat lite mer.
En spansk bil som ägs av mig får jag använda i Sverige under ett år. 7-dagarsregeln gäller när man importerar en bil. Försäkringen (Mapfre)gäller även om man inte kommit till ITV i tid, men om en ev. olycka är ett resultat av något som kunde upptäckts av ITV kan man få problem. Bilen får eg. bara vara utanför Spanien 90 dagar. Kan man inte komma tillbaka pga av stängd gräns så händer förmodligen ingenting. Ingen har kunnat ge ett bra svar på om det är ok att köra bilen från gränsen till Malaga för besiktning. Bokar jag via nätet så tilldelas jag en station nära bilens hemort. Gissningsvis är man (polis) generös vid regeltolkningar med tanke på läget.
Lennart
Lennart

2020-05-09 11:54:40
Kan du ta en extra hund ( dalmatin)med dig. Vi kan ju inte komma och hämta honom då vi är i Göteborg .
Kerttu
Lennart

2020-05-09 12:00:20
Ledsen, men det är inte möjligt
Lennart

2020-05-09 16:10:12
Jag har fått svar från Transportstyrelsen med ärende nr TSMS 2020/5433:
Lag om fordons reg o användning(2019:370) regleras i 5§, krav på svensk reg av fordon. I 8§ framgår att fordonreg i Norge, Danmark o Finland får vistas i Sverige upp till ett år. 7§ syftar till fordon i internationell vägtrafik vilka får brukas tillfälligt i Sverige men OBS villkoren säger att ägaren skall vara fysisk el juridisk person med huvudsaklig hemvist i Sverige.
I och med att det blir rättsväsendets sak att tolka och avgöra innebörden av en lag kan Transportstyrelse bara svara att risken finns, eller att det är troligt att rättsväsendets syn på ett fordon reg i annat land men som ägs av person med egentlig hemvist i Sverige skulle bli att fordonet också skall reg i Sverige och därför likställas med syftet i lagens 9§.
Alltså att fordonet får brukas högst EN VECKA i Sverige,
SW

2020-05-10 19:18:56
Hej igen,
någon som vet vad som gäller 11 maj när alla ITV ska öppna i Andalusien, utom de i Malaga och Granada (fas 0)?
Kan man besikta sin bil i Sevilla, Cadiz eller någon av de som är i fas 1 i morgon?
Även om man är skriven i Malaga?
Urban

2020-05-11 08:05:29
Hej Lennart !
Som du ser har jag någorlunda ordagrant återgett transportstyrelsens svar till mig gällande min fråga om hur länge en bil registrerad i annat EU-land än Sverige, Danmark och Finland och som ägs av Svensk medborgare som har sin huvudsakliga hemvist i Sverige. Av transportstyrelsens svar är det enl. gällande lag EN VECKA som gäller. Inget undantag finns enl. dem. Rättsväsendet har att stödja sig på och följa lagtexten.
Var hittar i lagtexten eller annorstädes hittar du att man kan nyttja en som du säger Spansk-registrerad bil i Sverige i ett
år ? Gäller det om du är Svensk medborgare och har din huvudsakliga hemvist i Sverige. Mycket bra om du kan hänvisa till var man hittar denna bestämmelse vilket ju är ett måste om man råkar ut för olycka eller poliskontroll.
SW
SW

2020-05-11 09:24:30
Hej SW.
Jag kan bara hänvisa till en person som jag talat med på Transportstyrelsen och hon var mycket säker. Håller med dig om att det är tveksamt med utgångspunkt i lagtexten. Jag gräver vidare, nu med skriftlig kommunikation. Får jag stöd för ”ettårsmodellen”, så återkommer jag. Annars är det nog dessvärre som du säger. Jag har också ställt frågan om man kan garagera bilen isf registrera efter en vecka. Det går ju inte att köra tillbaka med stängd gräns.
Lennart

2020-05-11 09:29:07
Hej igen SW.
Fick precis detta svar från Transportstyrelsen.

Hej!
Om du äger bilen i Spanien så får du använda bilen här i Sverige upp till ett år, förutsatt att bilen är påställd, besiktad, skattad och försäkrad i Spanien. Vid en eventuell kontroll ska du kunna visa upp att du är ägare med hjälp av registreringsbeviset för bilen.

Sju dagars regeln gäller tex om en svensk åker till ett annat land och köper en bil, då får man använda den upp till sju dagar , därefter ska den vara registrerad i Sverige, för att få användas.

Detta meddelande kan ej besvaras. Följdfrågor hänvisar vi till vårat kontaktformulär: http://www.transportstyrelsen.se Välj där kategori fordonsregler.


Med vänlig hälsning
Persson Anna

Sektion regelinformation
Transportstyrelsen
Lennart

2020-05-11 18:08:28
Hej Lennart!
Det låter intressant och samtidigt egendomligt. Det man kan undra var om Anna Persson var medveten om att det gällde en person som är folkbokförd i Sverige och alltså som turist i Spanien äger en spanskregistrerad bil som skall köras i Sverige.
Det som gör mig fundersam är att jag fick samma svar för ett par år sedan när jag frågade samma sak. Skillnaden är/var att det i mitt fall gällde mig som bosatt i Spanien och utflyttad permanent från Sverige. Jag skulle som turist i Sverige få köra min spanskregistrerade bil i 12 månader!
Att Sverige inte i alla lägen följer EU-föreskrifter är ingen nyhet. Men att samma regler gäller för turist som för folkbokförd i Sverige är en nyhet.
Det har ju sina fördelar med spanskregistrerad bil i Sverige. Ingen trängselavgift. Transportstyrelsen hävdar att man skall betala, men de skickar inget inbetalningskort till Spanien. Alltså kör man gratis! Jag gör en gardering. Så har det varit tidigare år. Jag vet inte om de ändrat i år. Tveksam till det.
Gunnar

2020-05-11 18:35:14
Hej Gunnar
I min skriftliga fråga var jag tydlig med våra boendeförhållanden:
” Vi befinner oss fn i Malaga, där vi har en lägenhet och där vi bor knappt 6 månader per år. Övrig tid bor vi i Sverige. ”
Jag sa samma sak när jag talade med transportstyrelsen i telefon och fick samma svar.
I övrigt kan jag fundera på varför det inte är ett halvt år, men jag känner mig nöjd med detta.
Lennart

2020-05-12 11:07:59
Hej Lennart och Gunnar och övriga intressenter !
Mycket märkligt och kanske rent bedrövligt vilka olika svar man får från samma myndighet på samma fråga.
Jag fick tidigare svar på frågan om att stanna i Sverige ett helt år med bil registrerad i annant EU-land än Sverige och med ägare som har sin huvudsakliga hemvist i samma land som bilen är registrerad i gäller enbart om personen ifråga har ett arbete i Sverige. Om inte, gäller för samma person 3 månader för då är personen turist ? ?
För att inte riskera problem vad gäller tidsrymd för bil i Sverige, registrerings land, ägare och hemvist etc. bör man nog kolla med polismyndigheten i de regioner man tänker passera eller vistas i.
Det är ju polismyndigheten de som har till uppgift att övervaka och kontrollera att lagar och regler efterlevs och det är den enskilda polismannen som kommer att rapportera överträdelser. Tyvärr kanske också den enskilde polismannen har sin egen tolkning ?

SW

2020-05-12 16:03:30
Hej SW och Lennart!
Jag skrev följande långa och förhoppningsvis begripliga fråga till Transportstyrelsen:
Fråga:
Hej! Kan en person som är folkbokförd i Sverige ta sin i Spanien ägda bil till Sverige och använda den där? Bilen skall inte importeras. Den skall efter en tid köras tillbaka till Spanien. Bilen är privatägd. Personen äger en lägenhet i Spanien där han bor mindre än halva året. Han äger dessutom en spanskregistrerad bil som används när han turistar i landet. Observera att han inte är utskriven från Sverige. Han är bosatt och folkbokförd i Sverige. För att inga missförstånd skall uppstå är jag kanske ?övertydlig?. Att en person som inte bor och är folkbokförd i Sverige som turist kan köra sin spanskregistrerade bil i upp till ett år i Sverige är information jag tidigare erhållit. Hur lång tid får man som folkbokförd i Sverige använda sin spanskregistrerade bil i Sverige? Är det lika lång tid som en turist i Sverige får ha sin bil? 12 månader? Frågan har i år aktualiserats p.g.a. corona-viruset.
Med vänlig hälsning

Svar kom spm följer:

Hej!

Lag om fordons registrering och användning (2019:370) reglerar i 5§ krav på svensk registrering av fordon. I 8§ framgår att fordon registrerade i Norge, Danmark och Finland får vistas i Sverige upp till ett år. 7§ syftar till fordon i internationell vägtrafik vilka får brukas tillfälligt i Sverige men observera att villkor där säger att fordonsägaren ska vara en fysisk eller juridisk person med huvudsaklig hemvist utanför Sverige. För att inte kollidera/konkurrera med 7§ skulle begreppet tillfälligt kunna tolkas som upp till ett år.

Då det är rättsväsendets sak att tolka och avgöra innebörden av en lag kan Transportstyrelsen bara svara att det är troligt att bedömningen av ett fordon registrerat i annat land än Sverige men med ägare med egentlig hemvist i Sverige skulle bli att fordonet också ska registreras i Sverige och därför likställas med syftet i lagens 9§. Alltså att fordonet får brukas högst en vecka i Sverige. Nuvarande situation med Coronaproblematiken kanske är en faktor rättsväsendet skulle ta hänsyn till vid en prövning.

https://svenskforfattningssamling.se

Kan därmed konstatera, som ni tidigare skrivit, att det är en mycket svår sak att hantera. Osäkerheten är stor och det liknar ett gungfly av hopp och tvivel om man tar sim bil till Sverige.
Gunnar

2020-05-12 18:28:32
Hej Gunnar, Lennart och övriga läsare !
Ser att du nu fått samma svar som jag fick och som jag tidigare delgett er via detta forum.
Detta svar är med stor säkerhet det som kommer att gälla i en ev. rättegång eftersom det refererar till gällande lagstiftning vilket innebär att EN VECKA är den tid man har på sig att som boende i Sverige registrera sin spanskregistrerade bil i Sverige.
Hur man visar att bilen befunnit sig mer än en vecka i Sverige är en annan sak.
Att köra tillbaka bilen om besiktningsperioden gått ut skall enl. de svar jag fått inte vara ett problem förrän man kommer in i Spanien eftersom körförbud endast gäller i det land bilen är registrerad ? Enl. mitt försäkringsbolag Liberty Seguros gäller försäkringen även om bilen har körförbud och i hela EU ?SW