2022-06-22 09:48:10

Anonym

2022-06-22 10:12:40
Faezeh Vejdani
Se vad som gäller svenskt körkort i Spanien. Giltighet och utbyte. https://www.dgt.es
”Utländska tillståndsbyten: Sverige
Uppdateringsdatum: 2020-11-17

Tillstånd från länder i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du är bosatt i vårt land är ditt EU- eller EES-tillstånd giltigt för att köra i Spanien medan det är giltigt. Därför är det helt frivilligt att byta ut ditt EU-tillstånd. Med bytet kommer vi att ändra körkortet du hade mot ett likvärdigt spanskt körkort, och dra in det du hade.

Tillstånd från länder utan utgångsdatum eller med mer än 15 år
I de fall körkortet har obestämd giltighetstid (det har inget utgångsdatum), eller är längre än 15 år för bil- eller motorcykelkort: AM, A1, A2, A, B och B+E och mer än 5 år för körkort för buss och lastbil: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E), måste du förnya dem efter att två år har gått sedan du etablerar din normala bosättning i Spanien .
Så här löser du in ditt tillstånd:
1
Skaffa ditt registreringsbevis i det utländska registret
2
Begär utbyte av ditt tillstånd
Om ditt EU- eller EES-tillstånd är på väg att löpa ut, eller i fall av förlust, stöld eller skada, kan du begära en duplikat eller ersättning från DGT.”
Gunnar

2022-06-22 23:28:35
Stort Tack Gunnar,varma hälsningar:Faezeh
Faezeh Vejdani